Пошук по сайту
Подання доказів у цивільному процесі

Подання доказів у цивільному процесі

Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви. Відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи.
Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі

Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі

Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або добровільності їх визнання. Обставини, які визнаються учасниками справи, зазначаються в заявах по суті справи, поясненнях учасників справи, їхніх представників.
Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі

Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК України. Під предметом доказування розуміється коло юридичних фактів, від встановлення яких залежить рішення справи по суті, зокрема, факти підстави позову і заперечень проти нього. В практичній площині завдання доказування полягає не стільки в тому, щоб встановити істину, скільки в тому, щоб з'ясувати, чиї твердження про факти, позивача чи відповідача,
Достатність доказів у цивільному процесі

Достатність доказів у цивільному процесі

Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.
Допустимість доказів у цивільному процесі

Допустимість доказів у цивільному процесі

У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції; стаття 32 забороняє втручання в особисте життя, не допускає збирання, зберігання, використання і поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди; стаття 129 закріплює як один з основних принципів судочинства законність.
Належність доказів та предмет доказування у цивільному процесі

Належність доказів та предмет доказування у цивільному процесі

Належність доказів - це якість доказу, що характеризує точність, правильність відображення обставин, що входять в предмет доказування. Належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування.
Види доказів у цивільному процесі

Види доказів у цивільному процесі

Докази можуть класифікуватися за різними підставами. У теорії цивільного процесу класичним вважається поділ доказів на групи за такими критеріями: за характером зв'язку змісту доказів з фактами, що підлягають встановленню; за способом утворення фактичних даних; за джерелом отримання фактичних даних
Поняття та мета доказування у цивільному процесі

Поняття та мета доказування у цивільному процесі

Доказування в цивільному процесі включає дві невід'ємні складові. З одного боку, це діяльність суду та учасників справи, врегульована процесуальним законодавством (процесуальна форма), з іншого — пізнавальна (розумова) діяльність, що відповідає законам логіки. Тому доказуванням є діяльність, яка врегульована цивільним процесуальним законодавством і спрямована на з'ясування дійсних обставин справи, прав і обов'язків сторін шляхом зазначення про докази, їх збирання, подання, дослідження та оцінки.
Перекладач у цивільному процесі

Перекладач у цивільному процесі

Перекладачем може бути особа, яка: вільно володіє мовою, якою здійснюється цивільне судочинство; вільно володіє іншою мовою, знання якої необхідне для усного чи письмового перекладу з однієї мови на іншу; володіє технікою спілкування з глухими, німими чи глухонімими.
Спеціаліст у цивільному процесі

Спеціаліст у цивільному процесі

Спеціаліст – це фізична особа, яка надає допомогу суду під час вчинення певних процесуальних дій, що потребують спеціальних знань або навичок; учасник цивільного процесу, який залучається судом у випадках, коли при здійсненні тих або інших процесуальних дій необхідне застосування спеціальних знань і навичок в різних галузях науки, техніки або мистецтва.
Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
11  
Користувачів 503
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Як часто ти відвідуєш Studies.In.Ua ?