Реклама від Yandex

Реклама від Google


Сучасні теорії раціонального вибору (Екзамен)

 1. Оффлайн

  ADMIN

  Адміністратор

  Повідомлень: 31

  1. Відмінності у трактуванні politics и policy
  2. Гра з нульовою сумою: теорія та приклади з міжнародної та суспільної політики
  3. Деліберативна модель демократичного управління (Ю. Габермас)
  4. Державна політика: сутність та основні підходи до аналізу
  5. Еволюція концепцій модерна: «пізній модерн» (Ю. Габермас), «суспільство ризику» (У. Бек), «постмодерн» (Д. Джеймісон)
  6. Історичні типи раціональності
  7. Капіталізм, соціалізм, демократія як напрямки розвитку модернізації
  8. Колективна дія: основні складнощі організації (М. Олсон)
  9. Концепції «Людини економічної» і «Людини політичної»: спільне та відмінне
  10. Концепція модернізації С. Хантінгтона
  11. Концепція соціальної дії та сутність цілераціональної дії (М. Вебер)
  12. Концепція спец раціональності в політиці
  13. Логіка автократичної влади (статья на аттестацию)
  14. Макіавеллі про автономність політичного поля: «маккіавелізм» як політизм
  15. Методи реалізації влади у суспільній політиці
  16. Наукова раціональність: сутність і етапи становлення
  17. Органічна та неорганічна модернізація
  18. Основні положення теорії раціонального вибору
  19. Перикл як «Перший громадянин» та «Великий раціоналізатор»
  20. Підхід публічного вибору до прийняття рішень: вплив економічної науки
  21. Плюралізація раціональності в епоху модерну
  22. Політична влада і форми організації суспільної політики (держава і громадянське суспільство).
  23. Політична модернізація на пострадянському просторі: сутність, особливості та складові.
  24. Політична раціональність в епоху Античності
  25. Політичний вибір: сутність та характеристики
  26. Поняття модернізації: підхід П. Штомпки
  27. Поняття опортуністичної поведінки. Опортуністична поведінка і «безбілетники» в суспільній політиці
  28. Поняття транзакційних витрат
  29. Порівняйте цілераціональну дію та комунікативну дію
  30. Проблема раціоналізації: історичні витоки
  31. Проблематізація розуму і раціонального в класичної німецької філософії
  32. Раціоналізація суспільної політики: теоретичні основи
  33. Раціоналізація і «механізація»: співвідношення понять
  34. Раціоналізм і ірраціоналізм: суперечності в політичному просторі
  35. Раціональна і утилітарна традиції в політичній науці (Р. Коллінз)
  36. Раціональність в Новий час: «людський розум стає на власні ноги»
  37. Раціональність як складова частина модернізації суспільства
  38. Ринкові реформи як складова суспільної політики в пострадянському просторі (Дж. Стігліц)
  39. Розподіл суспільного (колективного) блага як основа соціальної політики
  40. Розуміння раціональності в епоху модерну і постмодерну: порівняльний аналіз.
  41. Роль бюрократії в процесі раціоналізації політики
  42. Роль і функції раціональності в громадській політиці
  43. Соціальна дія з Вебера і Хабермасу : загальне і різне
  44. Співвідношення індивідуальної і колективної раціональності
  45. Співвідношення понять влада і політика
  46. Співвідношення понять "раціональність" і "раціоналізація"
  47. Співвідношення раціональності і свободи в політичній діяльності
  48. Суть індивідуалізму в політиці (по статті Ф. Хайека "Індивідуалізм: істинний і неправдивий")
  49. Суть модернізації як прогресу суспільства
  50. Суть процедурної раціоналізації
  51. Суть процесу раціоналізації по М.Веберу
  52. Суть процесу раціоналізації політики і інших соціальних просторів (по М.Веберу).
  53. Суть і характеристики "Public policy" і "Public administration"
  54. Сучасні уявлення про капіталізм і соціалізм в економічній теорії
  55. Теорема "серединного" виборця
  56. Теорема заключенных и ее применение в анализе общественной политики
  57. Теорема невозможности К. Эрроу
  58. Теоретические подходы к изучению общественного выбора: история и современность
  59. Теории модернизации: история и современность
  60. Теория игр: представители, концепции, примеры
  61. Теория коммуникативной рациональности Ю.Хабермаса
  62. Теория публичного выбора и ее основные представители
  63. Теория публичного выбора как часть либеральной политической доктрины
  64. Теория рационального выбора о мотивах голосования
  65. Теория рационального выбора как методология исследования общественной политики
  66. Теория публичного выбора: истоки и сущность
  67. Типология социальных действий Ю. Хабермас
  68. Три типа научной рациональности
  70. Характеристики рациональности в ХХ веке
  71. Почему рациональный выбор является «диктаторским»?
  72. Ю.Хабермас о коммуникативном действии
  73. Как выбрать рационально? Приведите пример из повседневной жизни и общественной политики
  74. Как превратить индивидуальную рациональность в общественную, а индивидуальный интерес в коллективный?
  75. Как образуются государства? Ответ М.Олсона
  76. Роль коммуникации в процессе рационализации политического взаимодействия
  77. Развитие масс-медиа и феномен медиатизации политики. Мешает ли медиатизация рационализации политики?
  78. Сущность стратигического, драматургического, нормативного и коммуникативного действия
  79. Три типа кризиса модерного общества (по Ю.Хабермасу)
  80. Три источника интерпритации рациональности (ценность, методология, предмет анализа)

  Вкладення:

   Вам заборонено викачувати вкладення.
  23 грудня 2015 - 23:29 / #1