Пошук по сайту

Господарське право (особлива частина) НУ "ОЮА"

Господарсько-правовий механізм регулювання договірних відносин та окремих видів економічної діяльності


1. Специфіка господарсько-правового регулювання зобов`язальних відносин та окремих видів економічної діяльності.

2. Галузі господарської діяльності як предмет регулювання. Співвідношення діяльності із договірними відносинами.

3. Специфіка господарсько-правового регулювання договірних відносин

4. Колізії та дефекти в господарсько-правовому регулюванні економічної діяльності

5. Основні прийоми та способи тлумачення господарсько-правових актів. Спеціальні та загальні норми господарського законодавства.

6. Поняття, сутність та способи подолання прогалин в актах господарського законодавства.

7. Акти Конституційного суду та Вищого господарського суду в системі актів тлумачення господарського законодавства.

tema-1.doc
Переглянути файл онлайн: tema-1.doc

 


Оренда, лізинг та концесія в господарських відносинах

1.Договір оренди в сфері господарювання: поняття та зміст.

2.Форма та порядок укладання (зміни, припинення) договору господарської оренди.

3.Особливості оренди об'єктів права державної й комунальної власності.

4.Концесійні договори в сфері господарювання та порядок здійснення концесійної діяльності.

5.Комерційна концесія як особлива форма господарського договору.

6.Поняття, види та суб’єкти лізингових операцій.

tema-5.docx
Переглянути файл онлайн: tema-5.docx

 


Правове регулювання діяльності транспорту


1. Поняття транспорту та діяльності транспорту як предмету правового регулювання.

2. Джерела регулювання діяльності різних видів транспорту.

3. Перевезення вантажів як господарська діяльність та її державні обмеження.

4. Договір перевезення вантажів та супутні із ним договори.

5. Договір транспортного експедирування.

tema-6.docx
Переглянути файл онлайн: tema-6.docx

 


1. Поняття капітального будівництва та система будівельного законодавства.

2. Способи та стадії капітального будівництва.

3. Порядок та значення прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.

4. Правовий статус суб’єктів капітального будівництва.

5. Дозвільні процедури в будівництві.

6. Основні функції та повноваження органів державного будівельного нагляду.

7. Відповідальність за порушення будівельного законодавства.

tema-7.docx
Переглянути файл онлайн: tema-7.docx

 

 

Правове регулювання банківської (фінансової) діяльності


1. Поняття та види банківської (фінансової) діяльності.

2. Суб’єкти банківської (фінансової) діяльності. Види та організаційно-правові форми банківських установ. Порядок створення банку.

3. Основні методи та органи державного регулювання банківської (фінансової) діяльності.

4. Договірні форми опосередкування банківської (фінансової діяльності).

5. Зміст кореспондентських відносин банківських установ та механізму міжбанківських розрахунків

6. Адміністративно-господарські санкції, що можуть застосовуватися до банківських установ за порушення порядку здійснення банківської діяльності

tema-10.docx
Переглянути файл онлайн: tema-10.docx

Статистика
0  
Всього матеріалів 4383
0  
Всього коментарів 21
5  
Користувачів 615
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Якою пошуковою системою Ви користуєтесь ?