Види диспозицій кримінально-правових норм особливої частини кримінального права

Види диспозицій кримінально-правових норм особливої частини кримінального права

В залежності від опису ознак складу конкретного злочину розрізняються чотири види диспозиції: проста, описова, відсильна, бланкетна.
Поняття, структура та види кримінально-правових норм

Поняття, структура та види кримінально-правових норм

Т. В. Кленова визначає кримінально-правові норми як законодавчо оформлені правила правомірної поведінки, що відрізняються особливою імперативністю вираження державної волі та тим, що призначені для регулювання відносин між громадянами та державою в особі правозастосовчих органів, пов’язаних з фактами кримінально-протиправного діяння, покарання, а також звільнення від кримінально-правової відповідальності та покарання.
Основні різновиди санкцій статей Особливої частини КК України

Основні різновиди санкцій статей Особливої частини КК України

Санкція  – це та частина норми, яка вміщує вказівку на конкретні види і міри покарання за скоєне передбаченого диспозицією злочину. Санкція як структурна частина статті Особливої частини КК України використовується для визначення виду і розмірів покарання. Санкції бувають двох видів: відносно визначені та альтернативні. 
Основні різновиди диспозицій статей Особливої частини КК України

Основні різновиди диспозицій статей Особливої частини КК України

Диспозиція  – це та частина норми, де називається, вказується або описується діяння, за скоєння яких передбачена конкретна міра покарання. В залежності від опису ознак складу конкретного злочину розрізняються чотири види диспозиції:  проста,  описова,  відсильна,  бланкетна.
Особливості нормативних приписів Загальної та Особливої частин КК України

Особливості нормативних приписів Загальної та Особливої частин КК України

Традиційно до структури будь-якої правової норми відносяться гіпотеза (в якій зазначається, за яких обставин норма вступить у дію), диспозиція (у якій формулюється правило поведінки, права і обов’язки) та санкція (у якій встановлюються заходи державного примусу, що застосовуються при її порушенні). 
Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року як основне джерело кримінального права України

Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року як основне джерело кримінального права України

Основне місце серед джерел в кримінальному праві посідає Кримінальний кодекс України. КК України – це нормативний акт, прийнятий Верховною Радою України, який містить систему взаємопов’язаних і взаємоузгоджених кримінально-правових норм. Чинним на сьогодні є КК України, прийнятий 5 квітня 2001 р., який вступив у законну силу 1 вересня 2001 р. 
Джерела кримінального права. Система джерел сучасного кримінального права України

Джерела кримінального права. Система джерел сучасного кримінального права України

Під джерелами кримінального права слід розуміти явища, в яких містяться норми права, прийняті спеціальним суб’єктом, які мають конкретну загальноприйняту і загальнообов’язкову форму, визнану державою, і здатні регулювати кримінально-правові відносини. Джерелами кримінального права є:  1) Конституція України;  2) Кримінальний кодекс України;  3) Рішення Конституційного Суду України;  4) Постанови Пленуму Верховного Суду України  та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних i
Функції кримінального права як галузі права

Функції кримінального права як галузі права

Основна функція кримінального права як галузі права  — це охоронна функція , оскільки воно охороняє властивими йому заходами ті суспільні відносини, що регулюються іншими галузями права (ст. 1 «Завдання Кримінального кодексу України» КК України). Ці галузі права, регулюючи певні суспільні відносини, сприяють їх розвиткові і реалізації, кримінальне ж право охороняє ці відносини від злочинних посягань на них.
Принцип «nullum crimen sine lege» та його реалізація в кримінальному праві України

Принцип «nullum crimen sine lege» та його реалізація в кримінальному праві України

«Nullum crimen sine lege» — немає злочину без вказівки на це у законі, тобто йдеться про те, що тільки кримінальний закон визначає, яке суспільно небезпечне діяння є злочином. У свою чергу, кримінальна відповідальність і покарання можливі тільки за те конкретно вчинене особою діяння, що передбачене як злочин в Особливій частині КК України. 
Принципи (засади) кримінального права України (загальні, міжгалузеві, галузеві)

Принципи (засади) кримінального права України (загальні, міжгалузеві, галузеві)

Принципами кримінального права  визнаються найзагальніші засади кримінального законодавства, що встановлені законом або безпосередньо з нього випливають і які мають пряму дію, пряму регулятивну функцію. Усі принципи кримінального права можна поділити на: загальні; міжгалузеві; галузеві (спеціальні).
Статистика
1  
Всього матеріалів 4284
0  
Всього коментарів 0
0  
Користувачів 26
Наші партнери
Оновлення new
  • Принципи чинності закону України про кримінальну відповідальність
  • Притягнення до кримінально-правової відповідальності певними державними органами в Україні здійснюється на основі кількох принципів, зокрема: 
  • 24 травня відбудеться ЗНО з української мови та літератури
  • Як повідоляє Український центр оцінювання якості освіти: «допуск абітурієнтів до пункту тестування триватиме з 10:15 до 10:50, початок зовнішнього
  • Умови застосування видачі або передачі злочинця
  • Підставою видачі  є вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке відповідно до законодавства України та законодавства запитуючої держави є
  • Універсальний принцип закону України про кримінальну відповідальність
  • Космополітичний (універсальний ) принцип передбачають поширення чинності кримінального законодавства України на суспільно небезпечні діяння, вчинені
  • Реальний принцип закону України про кримінальну відповідальність
  • Реальний принцип чинності закону про кримінальну відповідальність засновується на загальновизнаних нормах і принципах міжнародного права, сутність
Коментарі
Інформація
Голосування
Чи доводилося Вам стикатися з випадками корупцiї у ВНЗ?