Види санкцій кримінально-правових норм особливої частини кримінального права

Види санкцій кримінально-правових норм особливої частини кримінального права

За способом конструювання розпізнають три види таких санкцій: відносно визначені санкції з максимумом покарання ; відносно визначені санкції з мінімумом покарання ; відносно визначена санкція з максимумом і мінімумом покарання .
Види диспозицій кримінально-правових норм особливої частини кримінального права

Види диспозицій кримінально-правових норм особливої частини кримінального права

В залежності від опису ознак складу конкретного злочину розрізняються чотири види диспозиції: проста, описова, відсильна, бланкетна.
Поняття, структура та види кримінально-правових норм

Поняття, структура та види кримінально-правових норм

Т. В. Кленова визначає кримінально-правові норми як законодавчо оформлені правила правомірної поведінки, що відрізняються особливою імперативністю вираження державної волі та тим, що призначені для регулювання відносин між громадянами та державою в особі правозастосовчих органів, пов’язаних з фактами кримінально-протиправного діяння, покарання, а також звільнення від кримінально-правової відповідальності та покарання.
Основні різновиди санкцій статей Особливої частини КК України

Основні різновиди санкцій статей Особливої частини КК України

Санкція  – це та частина норми, яка вміщує вказівку на конкретні види і міри покарання за скоєне передбаченого диспозицією злочину. Санкція як структурна частина статті Особливої частини КК України використовується для визначення виду і розмірів покарання. Санкції бувають двох видів: відносно визначені та альтернативні. 
Основні різновиди диспозицій статей Особливої частини КК України

Основні різновиди диспозицій статей Особливої частини КК України

Диспозиція  – це та частина норми, де називається, вказується або описується діяння, за скоєння яких передбачена конкретна міра покарання. В залежності від опису ознак складу конкретного злочину розрізняються чотири види диспозиції:  проста,  описова,  відсильна,  бланкетна.
Особливості нормативних приписів Загальної та Особливої частин КК України

Особливості нормативних приписів Загальної та Особливої частин КК України

Традиційно до структури будь-якої правової норми відносяться гіпотеза (в якій зазначається, за яких обставин норма вступить у дію), диспозиція (у якій формулюється правило поведінки, права і обов’язки) та санкція (у якій встановлюються заходи державного примусу, що застосовуються при її порушенні). 
Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року як основне джерело кримінального права України

Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року як основне джерело кримінального права України

Основне місце серед джерел в кримінальному праві посідає Кримінальний кодекс України. КК України – це нормативний акт, прийнятий Верховною Радою України, який містить систему взаємопов’язаних і взаємоузгоджених кримінально-правових норм. Чинним на сьогодні є КК України, прийнятий 5 квітня 2001 р., який вступив у законну силу 1 вересня 2001 р. 
Джерела кримінального права. Система джерел сучасного кримінального права України

Джерела кримінального права. Система джерел сучасного кримінального права України

Під джерелами кримінального права слід розуміти явища, в яких містяться норми права, прийняті спеціальним суб’єктом, які мають конкретну загальноприйняту і загальнообов’язкову форму, визнану державою, і здатні регулювати кримінально-правові відносини. Джерелами кримінального права є:  1) Конституція України;  2) Кримінальний кодекс України;  3) Рішення Конституційного Суду України;  4) Постанови Пленуму Верховного Суду України  та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних i
Функції кримінального права як галузі права

Функції кримінального права як галузі права

Основна функція кримінального права як галузі права  — це охоронна функція , оскільки воно охороняє властивими йому заходами ті суспільні відносини, що регулюються іншими галузями права (ст. 1 «Завдання Кримінального кодексу України» КК України). Ці галузі права, регулюючи певні суспільні відносини, сприяють їх розвиткові і реалізації, кримінальне ж право охороняє ці відносини від злочинних посягань на них.
Принцип «nullum crimen sine lege» та його реалізація в кримінальному праві України

Принцип «nullum crimen sine lege» та його реалізація в кримінальному праві України

«Nullum crimen sine lege» — немає злочину без вказівки на це у законі, тобто йдеться про те, що тільки кримінальний закон визначає, яке суспільно небезпечне діяння є злочином. У свою чергу, кримінальна відповідальність і покарання можливі тільки за те конкретно вчинене особою діяння, що передбачене як злочин в Особливій частині КК України. 
Статистика
0  
Всього матеріалів 4362
0  
Всього коментарів 15
0  
Користувачів 105
Наші партнери
Оновлення new
  • Особи, які можуть та не можуть бути представниками в суді
  • Особи, які можуть бути представниками: адвокат; законний представник. Відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,
  • Міністерство освіти і науки України змінило правило вступу до вищих навчальних закладів
  • По-перше, у 2019 році МОН збільшить пільги для учасників бойових дій. По-друге, МОН затвердило нові норми вступу на бакалаврат та
  • Законні представники у цивільному процесі
  • Законне (необхідне, обов'язкове) процесуальне представництво виникає на підставі закону, адміністративного чи судового акта за наявності таких
  • Види представництва у цивільному процесі
  • ЦПК України прямо класифікацію процесуального представництва не проводить, проте аналіз окремих його статей, що визначають правові засади участі
  • Умови, які необхідні для здійснення функцій представника у цивільному процесі
  • Для того, щоб відбулося процесуальне представництво, повинно бути дотримано низку умов: такі особи мають бути правоздатні та дієздатні, тобто, не
Інформація
Голосування
Якою пошуковою системою Ви користуєтесь ?