Пошук по сайту
Персонал консульства

Персонал консульства

Персонал консульства. Порядок назначения и отзыва консулов. Консульский корпус. Привилегии и иммунитеты. Консульский округ Иммунитет и привелегии Консульский корпус Дипломатический протокол
Правовой режим постоянных представительств государств при международных организациях

Правовой режим постоянных представительств государств при международных организациях

Правовой режим постоянных представительств государств при международных организациях. Функции, привилегии и иммунитеты Правовой режим специальных миссий. Понятие и виды. Привилегии и иммунитеты Установка консульских сношений. Консульства: понятие, порядок образования, виды и функции
Порядок назначения дипломатических представителей

Порядок назначения дипломатических представителей

Порядок назначения дипломатических представителей. Привилегии и иммунитеты дипломатических представителей и дипломатических представительств. Обязанности дипломатов по отношению к государству - пребывания Окончание миссии главы дипломатического представительства Привилегии и иммунитеты ООН и специализированных учреждений ООН. Привилегии и иммунитеты персонала ООН и других международных организаций
Государственные органы Украины во внешних сношениях

Государственные органы Украины во внешних сношениях

Государственные органы Украины во внешних сношениях. Структура и функции органов внешних сношений Украины Дипломатические представительства: понятие, виды, состав, функции. Дипломатический корпус
Право внешних сношений

Право внешних сношений

Понятие дипломатии. Формы дипломатической деятельности. Дипломатическая служба Понятие и источники права внешних сношений Система органов внешних сношений государств
Международные конференции: понятие и виды

Международные конференции: понятие и виды

Международные конференции. Понятие и виды. Порядок созыва и работы международных конференций. Принятие решений
Региональная организация (общая хар-ка)

Региональная организация (общая хар-ка)

Региональная организация (общая хар-ка)
Система органов ООН

Система органов ООН

Система органов ООН: главные органы, членство Специализированные учреждения ООН. Правовой статус, направления и характер их деятельности
Право международных организаций

Право международных организаций

Право междунар. организаций: понятие, источники, история междунар. организаций. Право междунар. орган. в системе Мп Классификация междунар. орган. Различия в юридической природе межправительственных (межгосударственных) и неправительственных орган. (Негосударственных). Междунар. орган. общей и специальной компетенции ООН. История создания. Устав ООН - многосторонний междунар. договор современности. Цели и принципы деятельности ООН
Условия недействительности международных договоров и ее последствие

Условия недействительности международных договоров и ее последствие

Условия недействительности международных договоров и ее последствие Законодательство Украины о международных договорах
Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
5  
Користувачів 1391
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація