Пошук по сайту

Сообщение об уголовных правонарушениях, опубликованные в средствах массовой информации


Сообщение об уголовных правонарушениях, опубликованные в средствах массовой информации

Сообщение об уголовных правонарушениях работников медицинских учреждений

 

 

Сообщение об уголовных правонарушениях, опубликованные в средствах массовой информации


В случае выявления следователем, другим должностным лицом признаков правонарушения, иного события, опубликованной в средствах массовой информации или получив сведения о таком событии другим способом, составляет соответствующий рапорт на имя начальника ОВД (руководителю органа досудебного расследования) об источнике полученной такой информации, который регистрируется в ЕО.

Такой рапорт докладывается начальнику ОВД, который, в случае необходимости, организует проверку изложенной информации (выезд СОГ и т.д.), и в случае ее подтверждения направляет материалы руководителю органа досудебного расследования, который определяет следователя для внесения сведений в Едрей и проведения досудебного расследования.

 

 


Сообщение об уголовных правонарушениях работников медицинских учреждений


В случае получения сообщения от работников медицинских учреждений об обращении за медицинской помощью лиц с телесными повреждениями, полученными в результате совершения в отношении них уголовных правонарушений, уполномоченное лицо составляет соответствующий рапорт на имя начальника ОВД (руководителю органа досудебного расследования) об источнике получения такой информации, который регистрируется в ЕО.

Такой рапорт безотлагательно докладывается начальнику ОВД, который организует проверку (выезд СОГ, оперативных работников, ДОМ т.д.) изложенной информации, и в случае ее подтверждения направляет материалы руководителю органа досудебного расследования, который определяет следователя для внесения сведений в Едрей и проведения досудебного расследования.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 21
2  
Користувачів 606
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Оцініть сайт