Доказывания оснований и размера гражданского иска


Доказывания оснований и размера гражданского иска


В отличие от гражданского судопроизводства, в котором обязанность доказывания обстоятельств, на которые ссылается сторона как на основание своих требований и возражений, полагается на нее (ст. 60 ГПК), в уголовном производстве доказывания вида причиненного уголовным правонарушением вреда (имущественный, моральный, физическая) и ее размера (если вред должен или приобрела характер имущественной) возлагается на следователя и прокурора, поскольку вид и размер имущественного ущерба является одним из элементов в структуре обстоятельств, подлежащих доказыванию в уголовном производстве (предмета доказывания).

Размер причиненного вреда охватывается объективной стороной совершенного уголовного преступления определяет степень его общественной опасности, а нередко и уголовно-правовую квалификацию. Доказывания причиненным уголовным правонарушением характера (вида) и размера имущественного ущерба, что составляет предмет гражданского иска, предполагает прежде доказывания самого события уголовного правонарушения, совершение его подозреваемым, обвиняемым, его вины и причинной связи между уголовным деянием и его последствиями - причиненным вредом.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4285
0  
Всього коментарів 2
0  
Користувачів 20
Наші партнери
Оновлення new
  • Поняття злочину
  • Злочин, як і будь-яке інше правопорушення, є вчинком людини. Поняття злочину в кримінальному законі є універсальною і фундаментальною категорією :
  • Принципи чинності закону України про кримінальну відповідальність
  • Притягнення до кримінально-правової відповідальності певними державними органами в Україні здійснюється на основі кількох принципів, зокрема: 
  • 24 травня відбудеться ЗНО з української мови та літератури
  • Як повідоляє Український центр оцінювання якості освіти: «допуск абітурієнтів до пункту тестування триватиме з 10:15 до 10:50, початок зовнішнього
  • Умови застосування видачі або передачі злочинця
  • Підставою видачі  є вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке відповідно до законодавства України та законодавства запитуючої держави є
  • Універсальний принцип закону України про кримінальну відповідальність
  • Космополітичний (універсальний ) принцип передбачають поширення чинності кримінального законодавства України на суспільно небезпечні діяння, вчинені
Інформація
Голосування
Як Ви оцiнюєте рiвень освiти, який отримуєте у ВНЗ?