Доказывания оснований и размера гражданского иска


Доказывания оснований и размера гражданского иска


В отличие от гражданского судопроизводства, в котором обязанность доказывания обстоятельств, на которые ссылается сторона как на основание своих требований и возражений, полагается на нее (ст. 60 ГПК), в уголовном производстве доказывания вида причиненного уголовным правонарушением вреда (имущественный, моральный, физическая) и ее размера (если вред должен или приобрела характер имущественной) возлагается на следователя и прокурора, поскольку вид и размер имущественного ущерба является одним из элементов в структуре обстоятельств, подлежащих доказыванию в уголовном производстве (предмета доказывания).

Размер причиненного вреда охватывается объективной стороной совершенного уголовного преступления определяет степень его общественной опасности, а нередко и уголовно-правовую квалификацию. Доказывания причиненным уголовным правонарушением характера (вида) и размера имущественного ущерба, что составляет предмет гражданского иска, предполагает прежде доказывания самого события уголовного правонарушения, совершение его подозреваемым, обвиняемым, его вины и причинной связи между уголовным деянием и его последствиями - причиненным вредом.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4362
0  
Всього коментарів 15
0  
Користувачів 105
Наші партнери
Оновлення new
  • Особи, які можуть та не можуть бути представниками в суді
  • Особи, які можуть бути представниками: адвокат; законний представник. Відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,
  • Міністерство освіти і науки України змінило правило вступу до вищих навчальних закладів
  • По-перше, у 2019 році МОН збільшить пільги для учасників бойових дій. По-друге, МОН затвердило нові норми вступу на бакалаврат та
  • Законні представники у цивільному процесі
  • Законне (необхідне, обов'язкове) процесуальне представництво виникає на підставі закону, адміністративного чи судового акта за наявності таких
  • Види представництва у цивільному процесі
  • ЦПК України прямо класифікацію процесуального представництва не проводить, проте аналіз окремих його статей, що визначають правові засади участі
  • Умови, які необхідні для здійснення функцій представника у цивільному процесі
  • Для того, щоб відбулося процесуальне представництво, повинно бути дотримано низку умов: такі особи мають бути правоздатні та дієздатні, тобто, не
Інформація
Голосування
Як часто ти відвідуєш Studies.In.Ua ?