Особенности осмотра места дорожно-транспортного происшествия (ДТП) и труппа


Особенности осмотра места дорожно-транспортного происшествия (ДТП) и труппа

 

В таких случаях тщательно осматривают не только труп, но и транспортное средство (при его наличии). В «Протоколе» отмечают взаиморасположение трупа и транспортного средства, наличие на трупе и одежде потерпевшего следов, свидетельствующих, что имел место контакт тела с транспортным средством, двигался. 

Тщательно осматривается одежда и обувь травмированного, там могут быть остатки краски, кусочки стекла, пятна от масла и топлива, отпечатки протектора и других выступающих частей транспортного средства.

Не менее важное значение имеет осмотр транспортного средства, при котором можно обнаружить следы крови, частицы тканей тела человека (эпидермис, волосы, остатки внутренних органов), а также следы, остающиеся от соприкосновения с телом человека (нарушение целостности окраски, стекла, деформации на поверхні і т. ін.).


Статистика
0  
Всього матеріалів 4342
2  
Всього коментарів 10
1  
Користувачів 62
Наші партнери
Оновлення new
  • Процесуальні права та обов’язки сторін
  • Процесуальні права - це права, які має суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин і які визначають його правові та фактичні можливості у справі.
  • Сторони у цивільному процесі
  • Сторони у цивільному процесі – ймовірні суб’єкти спірних матеріальних  правовідносин, які беруть участь у справі з метою захисту власних прав,
  • Цивільна процесуальна правоздатність та дієздатність
  • Здатність мати цивільні процесуальні права та обов’язки сторони, третьої особи, заявника, заінтересованої особи (цивільна процесуальна
  • Забезпечення захисту прав малолітніх або неповнолітніх осіб під час розгляду справи
  • Малолітньою є фізична особа до досягнення 14 років. Неповнолітньою є фізична особа, що не досягла 18 років. Статус неповнолітньої особи не
  • Неприпустимість зловживання процесуальними правами
  • Зловживання процесуальними правами завдає шкоди як інтересам правосуддя, так і правам осіб, які беруть участь у цивільній справі і вчиняються з
Інформація
Голосування
На якому ти курсі ?