Пошук по сайту

Тактика получения образцов для сравнительного исследования


Тактика получения образцов для сравнительного исследования


Статья 274. Негласное получение образцов, необходимых для сравнительного исследования

1. Негласное получение образцов для сравнительного исследования может быть осуществлено только в случае, если их получение в соответствии с статьи 245 настоящего Кодекса невозможно без серьезного ущерба для уголовного производства.

2. Негласное получение образцов осуществляется на основании постановления следственного судьи, постановленной по ходатайству прокурора или по ходатайству следователя, согласованного с прокурором, в порядке, предусмотренном статьями 246, 248, 249 настоящего Кодекса.

3. В ходатайстве следователя, прокурора о предоставлении разрешения на негласное получение образцов, необходимых для сравнительного исследования, и в постановлении следственного судьи дополнительно указываются сведения о конкретных образцы, которые планируется получить.

4. Повторное получение образцов осуществляется открыто согласно правилам настоящего Кодекса, если теряется необходимость хранить тайну по факту исследования предыдущих образцов, полученных негласно.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
4  
Користувачів 510
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Якою мовою Ви розмовляєте ?