Тактика получения образцов для сравнительного исследования


Тактика получения образцов для сравнительного исследования


Статья 274. Негласное получение образцов, необходимых для сравнительного исследования

1. Негласное получение образцов для сравнительного исследования может быть осуществлено только в случае, если их получение в соответствии с статьи 245 настоящего Кодекса невозможно без серьезного ущерба для уголовного производства.

2. Негласное получение образцов осуществляется на основании постановления следственного судьи, постановленной по ходатайству прокурора или по ходатайству следователя, согласованного с прокурором, в порядке, предусмотренном статьями 246, 248, 249 настоящего Кодекса.

3. В ходатайстве следователя, прокурора о предоставлении разрешения на негласное получение образцов, необходимых для сравнительного исследования, и в постановлении следственного судьи дополнительно указываются сведения о конкретных образцы, которые планируется получить.

4. Повторное получение образцов осуществляется открыто согласно правилам настоящего Кодекса, если теряется необходимость хранить тайну по факту исследования предыдущих образцов, полученных негласно.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4342
2  
Всього коментарів 10
1  
Користувачів 62
Наші партнери
Оновлення new
  • Процесуальні права та обов’язки сторін
  • Процесуальні права - це права, які має суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин і які визначають його правові та фактичні можливості у справі.
  • Сторони у цивільному процесі
  • Сторони у цивільному процесі – ймовірні суб’єкти спірних матеріальних  правовідносин, які беруть участь у справі з метою захисту власних прав,
  • Цивільна процесуальна правоздатність та дієздатність
  • Здатність мати цивільні процесуальні права та обов’язки сторони, третьої особи, заявника, заінтересованої особи (цивільна процесуальна
  • Забезпечення захисту прав малолітніх або неповнолітніх осіб під час розгляду справи
  • Малолітньою є фізична особа до досягнення 14 років. Неповнолітньою є фізична особа, що не досягла 18 років. Статус неповнолітньої особи не
  • Неприпустимість зловживання процесуальними правами
  • Зловживання процесуальними правами завдає шкоди як інтересам правосуддя, так і правам осіб, які беруть участь у цивільній справі і вчиняються з
Інформація
Голосування
Якою пошуковою системою Ви користуєтесь ?