Мобільна версія

Визначення, структура і функції ідеології

Політична пропаганда: сутність, принципи, засоби, умови ефективності

Категорія: Політична культура (Семінари)
Детальніше

1. Сутність цивілізаційного підходу до виокремлення типів політичної культури

2. Типологія Г.Алмонда, С.Верби

3. Авторитарно-тоталітарна, ліберально-демократична політична культура, її риси

4. Монолітична і фрагментарна політична культура. Зміст поняття субкультура

Категорія: Політична культура (Семінари)
Детальніше

1. Поняття національної і політичної ментальності, її роль в політичній культурі

2. Політичний міф: сутність та види

Категорія: Політична культура (Семінари)
Детальніше

Типологія політичної участі

Політична соціалізація

Типи особистості по відношенню до політики

Ознаки політичної соціалізації

Категорія: Політична культура (Семінари)
Детальніше

1. Зміст поняття «політична культура»

2. Риси політичної культури, їх специфіка

Категорія: Політична культура (Семінари)
Детальніше

1. Людина як суб'єкт політичного життя

2. Політична поведінка особистості: сутність, основні форми та види

3. Політична соціалізація – процес формування політичної людини

Категорія: Політична культура (Семінари)
Детальніше