Передмова

Передмова

 

Осмислення політичних процесів, подій, явищ усе більше стає загальносуспільною проблемою. На відміну від тоталітарних суспільств, де політику аналізує і робить вузьке коло партійних функціонерів, у перехідних державах до цього залучаються конкуруючі політичні еліти, масові суспільні групи й об'єднання, їх спеціалізовані структури.

Аналіз складних трансформаційних процесів, пошуки ефективних шляхів українського державотворення не можливі без розвитку політичної науки, використання її напрацювань у повсякденній практиці. Політична наука разом з іншими гуманітарно-економічними дисциплінами покликана сприяти виробленню адекватних викликам часу теоретичних узагальнень і рекомендацій.

Посібник "Загальна теорія політики" сприятиме усвідомленню молодими людьми, передусім студентством, усієї складності державотворчих процесів, взаємозалежності внутрішніх і зовнішніх факторів, специфіки дії механізмів узгодження політичних інтересів і цілей. Оволодіння основами політичної теорії дасть можливість зрозуміти особливості політичного розвитку, сприятиме суспільним перетворенням в Україні.

Курс "Загальна теорія політики" передбачає формування систематизованих наукових уявлень про політичну теорію і політичну реальність, розуміння розвитку політичних процесів і асобів впливу на них, усвідомлення ролі політичних інституцій, суб'єктів й об'єктів політики.

Посібник передбачає подальше поглиблення політичної теорії в системі спеціальних курсів, які вивчаються на спеціальності "Політологія". Засвоєння курсу формує навики самостійної роботи над актуальними проблемами політології.

Основна мета посібника - допомагати студентам оволодіти засадами політичної теорії, озброїти їх методикою політологічного аналізу складних процесів сучасного політичного життя, у тому числі і його регіональних особливостей.

Навчальний посібник підготовлено авторами відповідно до змісту навчальної програми курсу "Загальна теорія політики", який опановують студенти-політологи першого курсу, та вимог підготовки фахівців напряму 0403 - "Політологія" за освітньо-кваліфікаційними рівнями "бакалавр", "спеціаліст", "магістр". Разом із тим, структура посібника, проблематика та форма викладення матеріалу дозволяє його використання при засвоєнні нормативного курсу "Політологія" у вищих навчальних закладах.

З метою активізації самостійної роботи в посібникові подано питання для самоконтролю за вивченням матеріалу, наведено проблемні та тестові завдання.

Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Ctrl + Enter
Гість, залишиш коментар?
Ім'я:*
E-Mail:


Статистика
1  
Всього матеріалів 4270
0  
Всього коментарів 1
1  
Користувачів 23
Оновлення new
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених громадянами України або особами без громадянства за межами України
  • Громадяни України та особи без громадянства, що постійно проживають в Україні, які вчинили злочини за її межами, підлягають кримінальній
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених на території України
  • Особи, які вчинили злочини на території України, підлягають кримінальній відповідальності за КК України.  Злочин визнається вчиненим на території
  • Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі
  • Закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі
  • Закон про кримінальну відповідальність набирає чинності через 10 (десять) днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим
  • Законодавство України про кримінальну відповідальність
  • Законодавство України про кримінальну відповідальність становить:  Кримінальний кодекс України , який ґрунтується на:  Конституції України; 
Наші партнери
Інформація
Голосування
Як часто ти відвідуєш Studies.In.Ua ?