Поиск по сайту

Позовна заява про поділ майна подружжя

До _____________________________________

(найменування суду)

Позивач: ________________________________

(П. І. Б.)

що проживає за адресою: __________________

(місце проживання)

Номер засобу звязку _____________________

Відповідач: _____________________________

(П. І. Б.)

що проживає за адресою: __________________

(місце проживання)

Номер засобу звязку _____________________

Ціна позову _____________________________

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про поділ майна подружжя

 

Я й відповідач ___________ 20__ року одружилися. Від шлюбу в нас є двоє дітей: дочка ________________, що народилася _______________ 20__ р. і син ___________, що народився ______________ 20__ р.

З ________________ 20___ р. відповідач із сімєю не проживає.

При спільному проживанні нами придбане наступне майно:

1) ___-кімнатна квартира загальною площею ____ кв. метра за адресою: _______________ вартістю _________________ (______________) гривень;

2) меблі й предмети домашнього побуту вартістю ____________ (_____________) гривень;

3) гараж вартістю _____________________ (___________________) гривень;

4) легковий автомобіль марки __________, рік випуску ________ вартістю _______________ (____________________) гривень;

5) дача й земельна ділянка площею _________________ за адресою: _______________________________, оформлені договором купівлі-продажу № _____ від _______________ 20__ р., вартістю __________ (_____________) гривень.

Документи про право власності на дачу й земельну ділянку, гараж і автомобіль оформлені на ім'я відповідача і знаходяться у нього.

Відповідно до Сімейного кодексу України частки майна дружини та чоловіка є рівними. Однак зі мною залишилися двоє дітей, тому з урахуванням їх інтересів і спираючись на ст. 70 Сімейного кодексу України вважаю, що мені має бути виділено майно, що перевищує частку відповідача.

На підставі викладеного й керуючись ст.69-71 Сімейного кодексу України, –

 

ПРОШУ:


1. Поділити спільне з відповідачем майно, виділивши мені квартиру, меблі й предмети домашнього побуту.

2. Виділити відповідачу все інше майно.

3. Стягнути з відповідача на мою користь витрати, повязані з оплатою держмита.

4. Допитати в суді свідків __________________ (адреса) та ___________________ (адреса).


Додатки:

1. Копія позовної заяви.

2. Копія Свідоцтва про шлюб.

3. Копії Свідоцтв про народження дітей.

4. Довідка суб’єкта оціночної діяльності _______________ про вартість квартири.

5. Довідка суб’єкта оціночної діяльності _______________ про вартість меблів і предметів домашнього побуту.

6. Довідка суб’єкта оціночної діяльності _______________ про вартість дачі й земельної ділянки.

7. Довідка суб’єкта оціночної діяльності _______________ про вартість гаража.

8. Довідка суб’єкта оціночної діяльності _______________ про вартість автомобіля.

9. Квитанція про сплату судового збору та витрат на інформаційно-технічне забезпечення.


 «__» ___________ 20__ р.   ________________/ _______________/

 

Скачать

Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
3  
Користувачів 1173
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация