Позовна заява про розірвання шлюбу

До _____________________________________

(найменування суду)

Позивач ________________________________

(П. І. Б.)

що проживає за адресою: __________________

(місце проживання)

Номер засобу зв’язку _____________________

Відповідач ______________________________

(П. І. Б.)

що проживає за адресою: __________________

(місце проживання)

Номер засобу зв’язку _____________________

 

Позовна заява

про розірвання шлюбу

 

________________________________ (дата укладання шлюбу) Позивач і Відповідач уклали між собою шлюб, який був зареєстрований у відділі реєстрації актів цивільного стану _________________ районного управління юстиції м. ____________ , актовий запис № __________ від _________ р.

 

Від шлюбу ми маємо дочку (сина) ____________________, _________________________.

Спільне життя у мене з Відповідачем не склалося, оскільки кожен з нас має діаметрально протилежні погляди на шлюб, сім'ю. Відповідач постійно нехтує сімейними цінностями, з його ініціативи між нами постійно виникають сварки. Відповідач проживає з іншою жінкою. На даний момент ведення між нами спільного господарства і сумісне проживання припинено, на моє переконання подальшого сенсу підтримувати сімейні відносини немає. Спору про поділ майна, що є нашою спільною власністю, немає. Між нами досягнуто згоди про утримання нашої дитини (наших дітей).

З питання щодо утримання та виховання дітей (дитини) спору немає, оскільки ________________________________________________________________________________

(вказати, з ким із подружжя буде проживати дитина, або хто з дітей;

чи _____________________________________________________________________________

будуть виплачуватись кошти на утримання дитини (дітей) добровільно або за рішенням суду)

Зважаючи на вищевикладене, керуючись ст. 105, 109, 110, 112 Сімейного кодексу України, –

 

ПРОШУ:

 

1. Винести рішення про розірвання шлюбу, укладеного між нами ______________ (дата укладання шлюбу) у відділі реєстрації актів цивільного стану __________________________ районного управління юстиції м. ______________ по активному запису № _____________ від _______________ р.

2. Державне мито, яке підлягає стягненню при реєстрації розірвання шлюбу в органах реєстрації актів цивільного стану, стягнути з нас порівну.

 

Додатки:

1. Копія позовної заяви.

2. Квитанція про сплату судового збору.

3. Квитанція про оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.

4. Копія паспорта.

5. Копія Свідоцтва про одруження.

6. Копія Свідоцтва про народження дитини.


 «___» ______________ 20___ р.   _______________________
(підпис позивача)

(П.І.Б. позивача)


pro-rozirvannja-shljubu.docx
Посмотреть онлайн файл: pro-rozirvannja-shljubu.docx

Статистика
0  
Всього матеріалів 4342
2  
Всього коментарів 10
1  
Користувачів 62
Наши партнеры
Обновления new
  • Процесуальні права та обов’язки сторін
  • Процесуальні права - це права, які має суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин і які визначають його правові та фактичні можливості у справі.
  • Сторони у цивільному процесі
  • Сторони у цивільному процесі – ймовірні суб’єкти спірних матеріальних  правовідносин, які беруть участь у справі з метою захисту власних прав,
  • Цивільна процесуальна правоздатність та дієздатність
  • Здатність мати цивільні процесуальні права та обов’язки сторони, третьої особи, заявника, заінтересованої особи (цивільна процесуальна
  • Забезпечення захисту прав малолітніх або неповнолітніх осіб під час розгляду справи
  • Малолітньою є фізична особа до досягнення 14 років. Неповнолітньою є фізична особа, що не досягла 18 років. Статус неповнолітньої особи не
  • Неприпустимість зловживання процесуальними правами
  • Зловживання процесуальними правами завдає шкоди як інтересам правосуддя, так і правам осіб, які беруть участь у цивільній справі і вчиняються з
Информация
Голосование
Якою пошуковою системою Ви користуєтесь ?