Поиск по сайту
Загальні принципи державного регулювання сфери інформаційних послуг

Загальні принципи державного регулювання сфери інформаційних послуг

52. Загальні принципи державного регулювання сфери інформаційних послуг. Класифікація видів інформаційної діяльності
Правові основи адміністрування домену UA

Правові основи адміністрування домену UA

50. Правові основи адміністрування домену  UA
Концепція створення «електронного уряду»

Концепція створення «електронного уряду»

49. Концепція створення «електронного уряду»
Правові основи розміщення інформації органів державної влади в Інтернет

Правові основи розміщення інформації органів державної влади в Інтернет

48. Правові основи розміщення інформації органів державної влади в Інтернет
Електронні документи та електронний документообіг

Електронні документи та електронний документообіг

47. Електронні документи та електронний документообіг
Декларація Ради Європи «Про свободу спілкування в Інтернет»

Декларація Ради Європи «Про свободу спілкування в Інтернет»

45. Декларація Ради Європи «Про свободу спілкування в Інтернет»
Суб’єкти і об’єкти правовідносин які виникають щодо функціонування Інтернет

Суб’єкти і об’єкти правовідносин які виникають щодо функціонування Інтернет

44. Суб’єкти і об’єкти правовідносин які виникають щодо функціонування Інтернет
Основні поняття і принципи пов’язані з функціонуванням Інтернет

Основні поняття і принципи пов’язані з функціонуванням Інтернет

43. Основні поняття і принципи пов’язані з функціонуванням Інтернет визначені в національному законодавстві
Міжнародно-правові засади інформаційної безпеки

Міжнародно-правові засади інформаційної безпеки

42. Міжнародно-правові засади інформаційної безпеки
Напрямки державної політики в сфері інформаційної безпеки

Напрямки державної політики в сфері інформаційної безпеки

39. Напрямки державної політики в сфері інформаційної безпеки
Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
5  
Користувачів 1391
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация