Поиск по сайту

Досвід імітаційного моделювання в історичній та економічній науках


Досвід імітаційного моделювання в історичній та економічній науках


Імітаційне моделювання в широкому розумінні ­- процес конструювання моделі реальної системи та експериментування на цій моделі з метою визначити поводження системи або оцінити (в рамках обмежень, зумовлених деяким критерієм чи сукупністю критеріїв) різні стратегії, що забезпечують функціонування даної системи,

У вужчому розумінні імітаційне моделювання - це відтворення на ЕОМ реальної виробничої чи організаційної системи.

Широке використання імітаційного моделювання стало можливим на певному етапі розвитку інформаційних технологій, тобто засобів і інструментів збору передачі, обробки, зберігання інформації. Серед цих засобів маються на увазі не лише комп'ютери, але й засоби обчислювальної математики, багаторівневі інструменти програмування, системи управління базами даних, банки даних і так далі.

В колишньому СРСР використання імітаційного моделювання для оптимізації економіки, виробництва та транспорту у масштабах усієї країни принесло величезну економічну користь. За кордоном ці методи також успішно працюють – зокрема, статистика говорить, що у США це найбільш вживаний метод моделювання. На жаль, в сучасній Україні в умовах економічної нестабільності будь-які математичні методи використовуються лише епізодично.

Імітаційне моделювання дозволяє змоделювати такі системи, перед якими безсилі інші методи. Хоча у 90-х роках почалися спроби створити теорію імітаційного моделювання, навіть зараз цей розділ залишається більше мистецтвом, ніж наукою. Зокрема, залишається відкритою проблема адекватності системи.

Недоліком ІМ є складність збору інформації для створення імітаційної моделі. Але, незважаючи на усі недоліки, ІМ дозволяє ще на стадії проекту "програти" поведінку системи, виявити її майбутні слабкі місця та дістати інформацію, яка є наслідком переходу "кількості у якість".


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
2  
Користувачів 351
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация
Голосование
Чи доводилося Вам стикатися з випадками корупцiї у ВНЗ?