Понятие и кодификация международного морского права

Понятие и кодификация международного морского права

108. Понятие и кодификация международного морского права. Виды морских пространств 109. Внутренние морские воды и их правовой режим 110. Режим морских портов 111. Понятие и пределы территориального моря. Право мирного прохода 112. Правовой режим территориальных вод
Начало и окончание консульской миссии

Начало и окончание консульской миссии

103. Начало и окончание консульской миссии 104. Персонал консульства. Консульский корпус 105. Консульские иммунитеты и привилегии 106. Право специальных миссий 107. Дипломатическое право международных организаций
Дипломатический корпус

Дипломатический корпус

98. Дипломатический корпус 99. Дипломатические привилегии и иммунитеты 100. Понятие и источники консульского права 101. Установление консульских отношений 102. Классы консульских учреждений. Функции консульских учреждений
Внешняя политика, дипломатия и международное право

Внешняя политика, дипломатия и международное право

93. Внешняя политика, дипломатия и международное право 94. Органы внешних сношений государств 95. Дипломатические представительства. Понятие и виды. Функции дипломат. представительств 96. Председатель дипломатического представительства. Начало и окончание миссии главы дипломатического представительства 97. Структура и персонал дипломатических представительств
Средства решения международных споров

Средства решения международных споров

88. Средства решения международных споров. Классификация мирных средств разрешения международных споров 89. Дипломатические средства решения международных споров 90. Судебные средства разрешения международных споров 91. Разрешение споров в международных организациях 92. Понятие и источники права внешних сношений
Генеральная Ассамблея ООН, ее структура

Генеральная Ассамблея ООН, ее структура

83. Генеральная Ассамблея ООН, ее структура. Порядок работы и порядок принятия решений 84. Международные конференции: понятие, правила процедуры, порядок принятия решений 85. Понятие и значение права мирного разрешения международных споров 86. Понятие международного спора 87. Виды международных споров
Правовой статус и международная правосубъектность международных организаций

Правовой статус и международная правосубъектность международных организаций

78. Правовой статус и международная правосубъектность международных организаций 79. Функции международных организаций 80. Создание и прекращение деятельности международных организаций 81. Устав ООН: цели и принципы деятельности, членство 82. Совет Безопасности ООН, ее функции. Членство. Порядок принятия решений
Действие международного договора

Действие международного договора

73. Действие международного договора 74. Недействительность международных договоров 75. Прекращение и приостановление действия договоров 76. Понятие и источники права международных организаций 77. Понятие, характерные черты и виды международных организаций
Оговорки к международному договору

Оговорки к международному договору

68. Оговорки к международному договору 69. Депозитарий международного договора. Регистрация договоров 70. Форма, наименование и структура международного договора 71. Толкование международного договора 72. Вступление международного договора в силу
Специализированные органы ООН по защите прав человека

Специализированные органы ООН по защите прав человека

63. Специализированные органы ООН по защите прав человека 64. Европейский суд по правам человека: общая хар-ка деятельности и выполнения решений 65. Понятие и источники права международных договоров 66. Понятие и виды международных договоров 67. Стадии заключения международного договора
Статистика
0  
Всього матеріалів 4342
0  
Всього коментарів 8
1  
Користувачів 61
Наши партнеры
Обновления new
  • Процесуальні права та обов’язки сторін
  • Процесуальні права - це права, які має суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин і які визначають його правові та фактичні можливості у справі.
  • Сторони у цивільному процесі
  • Сторони у цивільному процесі – ймовірні суб’єкти спірних матеріальних  правовідносин, які беруть участь у справі з метою захисту власних прав,
  • Цивільна процесуальна правоздатність та дієздатність
  • Здатність мати цивільні процесуальні права та обов’язки сторони, третьої особи, заявника, заінтересованої особи (цивільна процесуальна
  • Забезпечення захисту прав малолітніх або неповнолітніх осіб під час розгляду справи
  • Малолітньою є фізична особа до досягнення 14 років. Неповнолітньою є фізична особа, що не досягла 18 років. Статус неповнолітньої особи не
  • Неприпустимість зловживання процесуальними правами
  • Зловживання процесуальними правами завдає шкоди як інтересам правосуддя, так і правам осіб, які беруть участь у цивільній справі і вчиняються з
Информация
Голосование
На якому ти курсі ?