Функции международного права

Функции международного права

6. Функции международного права 7. Взаимодействие и взаимовлияние международного и внутригосударственного права 8. Дуализм и монизм во взаимоотношении междунар. и внутригосударственного права. Ст. 9 Конституции Украины о соотношении международного и внутригосударственного права 9. Система международного права 10. Соотношение международного публичного и международного частного права 11. Понятие и перечень источников международного права
Понятие международного права и его особенности

Понятие международного права и его особенности

1. Понятие международного права и его особенности 2. Юридически обязательная сила норм международного права 3. Сфера действия международного права. Субъектная и объектная сферы действия международного права. Пространственная сфера действия международного права 4. Возникновение международного права и периодизация его истории 5.  Современное международное право и его признаки
Статистика
0  
Всього матеріалів 4347
0  
Всього коментарів 10
0  
Користувачів 62
Наши партнеры
Обновления new
  • Треті особи, які не заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору та наслідки залучення
  • Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору — це треті особи, які беруть участь у справі на стороні позивача або відповідача
  • Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору
  • Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, можуть вступити у справу до закінчення підготовчого провадження або до початку
  • Треті особи в судовому процесі: поняття, ознаки, види
  • Треті особи — це суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин, які вступають у порушену в суді справу для захисту власних суб'єктивних прав та
  • Залучення до участі у справі співвідповідача. Заміна неналежного відповідача
  • Суд першої інстанції має право за клопотанням позивача до закінчення підготовчого провадження, а у разі розгляду справи за правилами спрощеного
  • Участь у справі кількох позивачів або відповідачів
  • В окремих випадках при розгляді та вирішенні справи можуть на боці позивача або відповідача приймати участь декілька осіб, утворюватися множинність,
Информация
Голосование
Чого бракує сайту ?