Поиск по сайту
Характеристика принципів педагогічного процесу

Характеристика принципів педагогічного процесу

17. Характеристика принципів педагогічного процесу
Сутність, структура, функції навчання

Сутність, структура, функції навчання

16. Сутність, структура, функції навчання
Дидактика як складова частина педагогіки

Дидактика як складова частина педагогіки

15. Дидактика як складова частина педагогіки. Характеристика категорій дидактики: навчання, викладання, научання
Врахування індивідуальних особливостей

Врахування індивідуальних особливостей

14. Врахування індивідуальних особливостей
Особливості виховання особистостей різноманітних вікових груп

Особливості виховання особистостей різноманітних вікових груп

13. Особливості виховання особистостей різноманітних вікових груп
Вікова періодизація. Нерівномірність розвитку: акселерація

Вікова періодизація. Нерівномірність розвитку: акселерація

12. Вікова періодизація. Нерівномірність розвитку: акселерація
Основні фактори процесу і результату людського розвитку

Основні фактори процесу і результату людського розвитку

11. Основні фактори процесу і результату людського розвитку: спадкоємність, середовище і виховання
Процес розвитку особистості

Процес розвитку особистості

10. Процес розвитку особистості
Математичні й статистичні методи

Математичні й статистичні методи

9. Математичні й статистичні методи: реєстрація, ранжирування, шкалування
Теоретичні методи педагогічного дослідження

Теоретичні методи педагогічного дослідження

8. Теоретичні методи педагогічного дослідження: вивчення наукової літератури, метод вивчення нормативних та інструктивно-методичних документів по досліджуваній проблемі, аналіз шкільної ( вузівської), вчительської та учнівської документації, складання бібліографії (анотування, реферування, конспектування, цитування); історико-генетичний метод, моделювання, розумові процедури логічного мислення (аналіз, синтез, класифікація, типологізація, абстрагування, порівняння, узагальнення)
Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
1  
Користувачів 1466
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация