Поиск по сайту
Методи емпіричного дослідження

Методи емпіричного дослідження

7. Методи емпіричного дослідження:  [i]спостереження, опитування ( бесіда, інтерв’ю, анкетування), тестування, рейтинг, вивчення продуктів діяльності піддослідних (письмових, графічних, творчих, і контрольних робіт), вивчення й узагальнення педагогічного досвіду, педагогічний експеримент
Сутність поняття «методи дослідження»

Сутність поняття «методи дослідження»

6. Сутність поняття «методи дослідження»
Наукові галузі педагогіки

Наукові галузі педагогіки

5. Наукові галузі педагогіки: загальна педагогіка, вікова педагогіка, військова педагогіка, професійна педагогіка, спеціальна педагогіка, соціальна педагогіка, історія педагогіки
Структура педагогічної науки та її зв’язок з іншими науками

Структура педагогічної науки та її зв’язок з іншими науками

4. Структура педагогічної науки та її зв’язок з іншими науками: філософією, етикою, психологією, соціологією, гігієною, історією
Основні категорії педагогіки

Основні категорії педагогіки

3. Основні категорії педагогіки: розвиток, формування, соціалізація, виховання, освіта, навчання, самовиховання, самоосвіта, педагогічний процес
Предмет і об’єкт педагогіки

Предмет і об’єкт педагогіки

2. Предмет і об’єкт педагогіки
Педагогіка – наука про виховання

Педагогіка – наука про виховання

1. Педагог іка – наука про виховання
Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
1  
Користувачів 1466
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация