Поиск по сайту

Тактичні технології у виборчих кампаніях


Тактичні технології у виборчих кампаніях


Призначення тактики - проінформувати населення про кандидата, основні цілі його програми, сформувати у виборців думки, судження, переконання, оцінки, установки, які будуть орієнтуватись на підтримку саме цього кандидата.

Тактичне мистецтво є вміння зробити так, як ніхто ще не робив, це постійна творчість. Адже кожна виборча кампанія передбачає застосування нових прийомів боротьби за голоси виборців. Разом з тим, незважаючи на різноманіття тактичних прийомів, що використовуються в передвиборній боротьбі, можна виділити деякі стрижневі напрямки, які з більшим чи меншим успіхом реалізуються усіма учасниками виборчого процесу.

Перший напрямок - створення гасла, тобто короткого звернення до виборців, яке тиражується практично у всій рекламній продукції кандидата чи виборчого об'єднання. Призначення слогана - допомогти виборцю зрозуміти і запам'ятати головну програмну мету кандидата або партії.

Другий напрямок - створення інформаційних приводів. У сучасному суспільстві на населення обрушується лавина різної інформації. І кожен раз більш свіжа інформація витісняє ту, яка поширювалася раніше. Якщо кандидат або виборче об'єднання хочуть, щоб про них знали і пам'ятали виборці, вони повинні постійно створювати різні інформаційні приводи, щоб телебачення, радіо, преса постійно поширювали про них потрібну інформацію.

Третє тактичне спрямування - підготовка та розповсюдження політичної реклами. Часто рекламою називають всю діяльність організаторів виборчої кампанії з просування іміджу їхнього кандидата. Однак серед усього різноманіття пропагандистських акцій завжди є акції, пов'язані з виготовленням та розповсюдженням друкованої та візуальної продукції за рахунок коштів виборчого фонду. Строго кажучи, саме ця продукція і являє собою рекламу. Це - телевізійні рекламні ролики, плакати, листівки, буклети, календарі, пряма поштова кореспонденція, реклама в Інтернеті, а також в газетах і журналах.

Для підвищення дієвості реклами використовуються різні технології її виготовлення. Наприклад, при створенні плаката важливі і кольору, і розмір шрифту, і розташування портрета кандидата або емблеми партії; при створенні рекламного ролика - темп і характер дії, фон зображення, супутня мелодія.

Четверте тактичне спрямування - організація виступів кандидата перед виборцями. При вмілій організації таких зустрічей безпосереднє спілкування з кандидатом робить самий сильний вплив на виборців. Такі зустрічі допомагають кандидату встановлювати позитивний емоційний контакт зі своїми виборцями, тим самим полегшуючи собі рішення задачі надання спрямованого впливу на мотивацію їх електоральної поведінки.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
2  
Користувачів 831
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация