Поиск по сайту
Теорія ігор: сутність та основні принципи

Теорія ігор: сутність та основні принципи

Малоіван І. аспірант кафедри політичних наук ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» ТЕОРІЯ ІГОР: СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ Теорія ігор, яка залишається частиною математичного методу активно використовується у дослідженнях політичної взаємодії. Такий «дрейф» теорії ігор у бік соціально-політичних досліджень, який розпочався у середині минулого століття, обумовлений необхідністю дослідження стратегій вибору політичних акторів в умовах нестабільної
Особливості тероризму в умовах глобалізації

Особливості тероризму в умовах глобалізації

Грицайчук Н.О. студентка 3 курсу факультету правової політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія» ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТЕРОРИЗМУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Актуальність теми дослідження обумовлена трансформацією ролі національної держави у сучасну добу, в умовах глобалізації виникає небезпека підпорядкування національних інтересів окремих держав єдиному (глобальному) інтересу, що породжує прояви тероризму. Перш ніж перейти до особливостей прояву тероризму в умовах
Учение Никколо Макиавелли о государстве

Учение Никколо Макиавелли о государстве

Ясинская Д.В. студентка 1 курса социально-правового факультета Национального университета «Одесская юридическая академия» УЧЕНИЕ НИККОЛО МАКИАВЕЛЛИ О ГОСУДАРСТВЕ На протяжении многих веков большинство мыслителей и ученых пытались давать определение таким понятиям, как: власть, общество, государство. Так, в древней Греции Аристотель и Платон проповедовали демократические мысли и считали демократию – лучшей из форм правления. Однако, во все времена наихудшим явлением считалась неуправляемая
Атрибуты лидера

Атрибуты лидера

Морошан Д.В. магистр права Национального университета «Одесская юридическая академия» АТРИБУТЫ ЛИДЕРА В современном мире вопросы лидерства становятся все актуальнее с каждым годом. Обладающие потенциалом будущие лидеры забывают о работе над имиджем, который сделает их узнаваемыми. Автор предлагает провести анализ узнаваемых политических (и не только) лидеров, которые обладали незаурядными качествами, и показать благодаря каким элементами их узнавали даже без упоминания имени. Многие громкие
Роль політичної реклами у політичному дискурсі

Роль політичної реклами у політичному дискурсі

Бабіна В.О. аспірант кафедри політичних наук ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського РОЛЬ ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ Актуальність теми статті обумовлена тим, що сучасний політичний дискурс характеризується переважним використанням та домінуванням комунікативних технологій, передусім – політичної реклами. У сучасному політичному просторі відбувається активний процес формування іміджу політичних акторів, активних і цілеспрямованих
Особливості впровадження кібернетичного механізму політичного управління

Особливості впровадження кібернетичного механізму політичного управління

Милосердна І.М. доцент кафедри соціальних теорій Національного університету «Одеська юридична академія» ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ КІБЕРНЕТИЧНОГО МЕХАНІЗМУ ПОЛІТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ: УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД На сучасному етапі розвитку суспільства постають питання, які стосуються підвищення ефективності держави. У світлі цього виникає новий інтерес до проблеми управління, в цілому, та його політичного різновиду, зокрема. Тому необхідність концептуалізації феномену політичного управління, а також явищ та
Сучасні перспективи розвитку мультиполярного світу

Сучасні перспективи розвитку мультиполярного світу

Дорошенко Я.О. студентка 3 курсу факультету правової політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія» СУЧАСНІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МУЛЬТИПОЛЯРНОГО СВІТУ Термін «полярність» описує природу міжнародної системи в будь-який обраний момент часу. Зазвичай виділяються три типи систем: Однополярність, біполярність і багатополярність. Деякі вчені виділяють також «універсальний» тип, згідно якого кожна держава або група держав, які домінують – співіснує не в ієрархічному
Перспективи модернізації освітнього процесу у вищих навчальних закладах України

Перспективи модернізації освітнього процесу у вищих навчальних закладах України

Роспотнюк А. В. студент 2 курсу факультету правової політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія» ПЕРСПЕКТИВИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ З давніх-давен освіта відігравала значну роль у процесі розвитку особистості та розвитку всього людства. Саме тому, той хто мав ґрунтовні знання і вмів застосовувати їх на практиці, завжди здобував перевагу над опонентом, який не мав цих знань, або ж при умові що він їх мав, не вмів їх
Аналіз переваг та недоліків різних типів виборчих систем, випробуваних в Україні

Аналіз переваг та недоліків різних типів виборчих систем, випробуваних в Україні

Прокоф ’єв О.В. студент 2-го курсу факультету правової політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія» Аналіз переваг та недоліків різних типів виборчих систем,  випробуваних в Україні В сучасній Україні існує проблема пошуку оптимальної моделі виборчої системи, оскільки з моменту здобуття незалежності в нашій державі існували і мажоритарна, і змішана, і пропорційна системи, проте жодна з них не стала ключовою для країни. І тому метою мого дослідження є 
КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У МАС-МЕДІА: PR, РЕКЛАМА, ПРОПАГАНДА

КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У МАС-МЕДІА: PR, РЕКЛАМА, ПРОПАГАНДА

Прокоф ’ єв О. В., студ., НУ «ОЮА», Одеса КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У МАС-МЕДІА:  PR , РЕКЛАМА, ПРОПАГАНДА Актуальність теми обумовлена як розвитком політичних технологій, які перетворюються на дієвий засіб формування громадської думки, так  і зростанням ролі аудіовізуальних медіа (передусім – телебачення та Інтернет). Комунікативні та інформаційні технології у мас-медіа впливають на політичну свідомість та відіграють важливу роль у політичному процесі: пропаганда, політична реклама та
Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
5  
Користувачів 1391
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация