Мобільна версія
Категорія: Соц. мех. прав. людини (Семінари)
Детальніше

Соціально-економічні функції держави. Соціально-економічна нерівність у суспільстві, соціальний захист населення та соціальна робота

Категорія: Соц. мех. прав. людини (Семінари)
Детальніше

1. Соціально-політичні функції держави. Соціальні аспекти демократизації та децентралізації системи державного управління

2. Соціальні сторони забезпечення громадянських прав на життя, на особисту недоторканність, на створення та охорону сімї, на свободу переконань та совісті, на презумпцію невинуватості

Категорія: Соц. мех. прав. людини (Семінари)
Детальніше
1. Соціально-економічні функції держави. Соціально-економічна нерівність у суспільстві, соціальний захист населення та соціальна робота
2. Соціальні взаємодії держави та бізнесу. Соціальні аспекти підприємницької діяльності
3. Участь людей та соціальних груп у культурному житті суспільства: освіта, наука, мистецтво
Категорія: Соц. мех. прав. людини (Семінари)
Детальніше
1. Порівняння становища прав людини в демократичних та тоталітарних суспільствах
2. Політична опозиція, соціальні протести, мітинги як вимоги забезпечення прав людини

Категорія: Соц. мех. прав. людини (Семінари)
Детальніше
1. Формування ідей та уявлень про права та свободи особистості у Стародавньому Римі, Київській Русі, середньовічних європейських країнах
2. Сучасне розуміння прав людини та цінності людської гідності в концепціях модернізації, неолібералізму

Категорія: Соц. мех. прав. людини (Семінари)
Детальніше
1. Реалізація в Україні принципів правової держави та соціальні конфлікти
2. Соціальний розвиток українського суспільства та перспективи становлення соціальної держави
Категорія: Соц. мех. прав. людини (Семінари)
Детальніше
1. Громадянське суспільство як соціально-історичне явище та умова демократії
2. Місце та роль правової держави у формуванні та розвитку громадянського суспільства
3. Сутність та основні функції соціальної держави. Соціальна політика держави
4. Створення ООН та міжнародне утвердження прав людини як наслідок Другої Світової війни
Категорія: Соц. мех. прав. людини (Семінари)
Детальніше