Виды сравнения


Виды сравнения


Выделяют следующие виды сравнения правовых систем:

1. по институтам проводят макро - и микросравнение.

2. по целям – функциональное (практическое) и теоретическое (научное) сравнение;

3. по уровням – межсистемное, внутрисистемное, внутринациональное, историческое и межотраслевое сравнение.

1) Диахронное и синхронное сравнение (по уровням).

Предметом сравнения могут быть существовавшие в прошлом правовые системы и их компоненты, т.е. сравнение может носить исторический характер. Тогда оно называется диахронным сравнением.

2) Внутренне и внешнее сравнение(по уровням).

Сравнение внутри одного государства характеризуется как внутренние. Оно позволяет дать общую характеристику определенной национальной правовой системы.

Для сравнения может быть взята своя национальная правовая система и какая-то одна иностранная. Также для сравнения можно избрать правовые системы определенного географического региона – региональное сравнение – или же различные международные объединения и организации. Эти два вида сравнения характеризуются как внешние сравнения.

3) Сравнение на микроуровне и макроуровне (по институтам).

Микросравнение – это сравнение, проводящееся на уровне правовых норм и институтов.

Макросравнение – это сравнение на уровне правовых систем в целом.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4285
0  
Всього коментарів 2
1  
Користувачів 20
Наші партнери
Оновлення new
  • Поняття злочину
  • Злочин, як і будь-яке інше правопорушення, є вчинком людини. Поняття злочину в кримінальному законі є універсальною і фундаментальною категорією :
  • Принципи чинності закону України про кримінальну відповідальність
  • Притягнення до кримінально-правової відповідальності певними державними органами в Україні здійснюється на основі кількох принципів, зокрема: 
  • 24 травня відбудеться ЗНО з української мови та літератури
  • Як повідоляє Український центр оцінювання якості освіти: «допуск абітурієнтів до пункту тестування триватиме з 10:15 до 10:50, початок зовнішнього
  • Умови застосування видачі або передачі злочинця
  • Підставою видачі  є вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке відповідно до законодавства України та законодавства запитуючої держави є
  • Універсальний принцип закону України про кримінальну відповідальність
  • Космополітичний (універсальний ) принцип передбачають поширення чинності кримінального законодавства України на суспільно небезпечні діяння, вчинені
Інформація
Голосування
Якою пошуковою системою Ви користуєтесь ?