Основные этапы формирования романо-германской правовой семьи


Основные этапы формирования романо-германской правовой семьи


Период, предшествующий непосредственному формированию романо-германского права, охватывает отрезок времени, на протяжении которого шел процесс накопления соответствующего материала и создания предпосылок для формирования единой правовой системы. До XIII в. существовали элементы этой системы, не связанные между собой, ставшие затем его фундаментом. Основными составляющими в будущем основы романо-германского права считаются, прежде всего, римское право, а также обычное право и законы варваров.

Период непосредственного формирования романо-германского права начался в XII в. и продолжился в эпоху Возрождения, ознаменовавшей возрождение интереса к праву, символизировавшей собой обращение к правовому наследию античности. Этот период продолжался до XVIII в Лишь в эпоху Возрождения появились условия для рецепции классического римского права. В XII–XIII вв. рецепция римского права происходила в форме изучения, комментирования и толкования положений кодекса Юстиниана и сочинений классических римских юристов.

Следующий период в развитии романо-германского права связан с кодификационными процессами, имевшими место в XIX в. во Франции и Германии. С 1804 по 1810 г. при непосредственном участии Наполеона было подготовлено и издано 5 кодексов (Гражданский, Торговый, Уголовный, Гражданско-процессуальный и Уголовно процессуальный), охвативших все основные для того времени отрасли права и вошедших в историю под названием кодификации Наполеона.

Современный период в истории развития и эволюции романогерманского права начинался после Второй мировой войны и связан с усилением влияния интеграционных процессов в Европе. Этот период характеризируется тем, что монопольное и безграничное действие романо-германского права на территории континентальной Европы начинает частично ограничиваться благодаря формированию новой правовой реальности. «Новое европейское право», куда входит право Совета Европы и право Европейского Союза.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4286
0  
Всього коментарів 2
0  
Користувачів 15
Наші партнери
Оновлення new
  • Вступна кампанія в серпні: основні дати, які варто знати
  • В цьому місяці вступна кампанія для абітурієнтів підходить до фіналу. Ті, хто прагнуть вступити на спеціаліста на базі 11 і 9 класів до середини
  • Поняття злочину
  • Злочин, як і будь-яке інше правопорушення, є вчинком людини. Поняття злочину в кримінальному законі є універсальною і фундаментальною категорією :
  • Принципи чинності закону України про кримінальну відповідальність
  • Притягнення до кримінально-правової відповідальності певними державними органами в Україні здійснюється на основі кількох принципів, зокрема: 
  • 24 травня відбудеться ЗНО з української мови та літератури
  • Як повідоляє Український центр оцінювання якості освіти: «допуск абітурієнтів до пункту тестування триватиме з 10:15 до 10:50, початок зовнішнього
  • Умови застосування видачі або передачі злочинця
  • Підставою видачі  є вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке відповідно до законодавства України та законодавства запитуючої держави є
Інформація
Голосування
Чи доводилося Вам стикатися з випадками корупцiї у ВНЗ?