Пошук по сайту
Международные стандарты исполнения наказаний не связанным с лишением свободы

Международные стандарты исполнения наказаний не связанным с лишением свободы

Международные стандарты исполнения наказаний не связанным с лишением свободы
Система органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания в Украине

Система органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания в Украине

Система органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания в Украине
Зарождение и развитие пенсильванской пенитенциарной системы

Зарождение и развитие пенсильванской пенитенциарной системы

Зарождение и развитие пенсильванской пенитенциарной системы Особенности обернской пенитенциарной системы Прогрессивная система исполнения наказаний (английская, ирландская) Тюремная архитектура. Паноптикон
Классификация принципов уголовно-исполнительного права

Классификация принципов уголовно-исполнительного права

Классификация принципов уголовно-исполнительного права Связь уг.-исп. права с другими учебными дисциплинами Уг.-исп. законодательства Украины
Понятие уг-исп. политики и ее место в уголовной политике

Понятие уг-исп. политики и ее место в уголовной политике

Понятие уг-исп. политики и ее место в уголовной политике. Современные тенденции отечественной пенитенциарной политики Субъект формирования и реализации уг.-исп. политики, ее задачи и функции Цели и задачи уголовно-исполнительной политики Понятие уг.-исп. права. Принципы уг.-исп. права
Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
4  
Користувачів 1391
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація