Пошук по сайту

Совокупность преступлений


Совокупность преступлений - вид множественности


Совокупность преступлений предст. собой совершение лицом нескольких преступлений, предусмотренных разными статьями или разными частями одной статьи Особенной части, ни за одно из кот. лицо не было осуждено.

Преступления образуют совок.:

1) если из составы предусм. разными ст. или разными ч. одной ст. Особ. ч. УК

2) если ни за одно из этих прест. лицо не осуждено.

Значение совок. закл. в том, что при назначении наказания по совокупности прест. суд назначает окончательное наказание по правилам ст. 70.

В науке уг. пр. совок. делится на реальную и идеальную.

Преступления образуют реальную совокупность:

1) если их составы не тождественны (предусмотрены разными ст. или разными ч. одной Особ. ч. УК)

2) если они совершены несколькими действиями с разрывом во времени

3) если они не охватываются единым умыслом

4) ни за одно из них лицо не было осуждено

Идеальная совок. имеет место:

1) если составы прест. нетождественны

2) если прест. совершены одним действием (безд.)

3) если они охватываются единым умыслом

4) если ни за одно из них лицо не осуждено


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 21
1  
Користувачів 607
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Оцініть сайт