Действие уголовного закона по кругу лиц


Действие уголовного закона по кругу лиц


Действие закона об уголовной ответственности в отношении преступлений, совершенных гражданами Украины и лицами без гражданства за пределами Украины.

Граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие в Украине, совершившие преступления за ее пределами, подлежат уголовной ответственности по УК, если иное не предусмотрено международными договорами Украины, согласие на обязательность которых дано Верховной Радой Украины.

Если лица, указанные в части первой настоящей статьи, за совершенные преступления были подвергнуты уголовному наказанию за пределами Украины, они не могут быть привлечены в Украине к уголовной ответственности за эти преступления.

Действие закона об уголовной ответственности в отношении преступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства за пределами Украины

Иностранцы или лица без гражданства, не проживающие постоянно в Украине, совершившие преступления за ее пределами, подлежат в Украине ответственности по УК в случаях, предусмотренных международными договорами или если они совершили предусмотренные УК тяжкие или особо тяжкие преступления против прав и свобод граждан Украины или интересов Украины.

Правовые последствия осуждения лица за пределами Украины

Приговор суда иностранного государства может быть учтен, если гражданин Украины, иностранец или лицо без гражданства были осуждены за преступление, совершенное за пределами Украины, и вновь совершили преступление на территории Украины.

Согласно части первой настоящей статьи рецидив преступлений, не отбытое наказание или иные правовые последствия приговора суда иностранного государства учитываются при квалификации нового преступления, назначении наказания, освобождении от уголовной ответственности или наказания.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4362
0  
Всього коментарів 15
0  
Користувачів 99
Оновлення new
  • Особи, які можуть та не можуть бути представниками в суді
  • Особи, які можуть бути представниками: адвокат; законний представник. Відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,
  • Міністерство освіти і науки України змінило правило вступу до вищих навчальних закладів
  • По-перше, у 2019 році МОН збільшить пільги для учасників бойових дій. По-друге, МОН затвердило нові норми вступу на бакалаврат та
  • Законні представники у цивільному процесі
  • Законне (необхідне, обов'язкове) процесуальне представництво виникає на підставі закону, адміністративного чи судового акта за наявності таких
  • Види представництва у цивільному процесі
  • ЦПК України прямо класифікацію процесуального представництва не проводить, проте аналіз окремих його статей, що визначають правові засади участі
  • Умови, які необхідні для здійснення функцій представника у цивільному процесі
  • Для того, щоб відбулося процесуальне представництво, повинно бути дотримано низку умов: такі особи мають бути правоздатні та дієздатні, тобто, не
Інформація
Голосування
Чи подобається Вам новий дизайн ?