Пошук по сайту

Действие уголовного закона по кругу лиц


Действие уголовного закона по кругу лиц


Действие закона об уголовной ответственности в отношении преступлений, совершенных гражданами Украины и лицами без гражданства за пределами Украины.

Граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие в Украине, совершившие преступления за ее пределами, подлежат уголовной ответственности по УК, если иное не предусмотрено международными договорами Украины, согласие на обязательность которых дано Верховной Радой Украины.

Если лица, указанные в части первой настоящей статьи, за совершенные преступления были подвергнуты уголовному наказанию за пределами Украины, они не могут быть привлечены в Украине к уголовной ответственности за эти преступления.

Действие закона об уголовной ответственности в отношении преступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства за пределами Украины

Иностранцы или лица без гражданства, не проживающие постоянно в Украине, совершившие преступления за ее пределами, подлежат в Украине ответственности по УК в случаях, предусмотренных международными договорами или если они совершили предусмотренные УК тяжкие или особо тяжкие преступления против прав и свобод граждан Украины или интересов Украины.

Правовые последствия осуждения лица за пределами Украины

Приговор суда иностранного государства может быть учтен, если гражданин Украины, иностранец или лицо без гражданства были осуждены за преступление, совершенное за пределами Украины, и вновь совершили преступление на территории Украины.

Согласно части первой настоящей статьи рецидив преступлений, не отбытое наказание или иные правовые последствия приговора суда иностранного государства учитываются при квалификации нового преступления, назначении наказания, освобождении от уголовной ответственности или наказания.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
1  
Користувачів 527
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Чи подобається Вам новий дизайн ?