Действие уголовного закона по кругу лиц


Действие уголовного закона по кругу лиц


Действие закона об уголовной ответственности в отношении преступлений, совершенных гражданами Украины и лицами без гражданства за пределами Украины.

Граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие в Украине, совершившие преступления за ее пределами, подлежат уголовной ответственности по УК, если иное не предусмотрено международными договорами Украины, согласие на обязательность которых дано Верховной Радой Украины.

Если лица, указанные в части первой настоящей статьи, за совершенные преступления были подвергнуты уголовному наказанию за пределами Украины, они не могут быть привлечены в Украине к уголовной ответственности за эти преступления.

Действие закона об уголовной ответственности в отношении преступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства за пределами Украины

Иностранцы или лица без гражданства, не проживающие постоянно в Украине, совершившие преступления за ее пределами, подлежат в Украине ответственности по УК в случаях, предусмотренных международными договорами или если они совершили предусмотренные УК тяжкие или особо тяжкие преступления против прав и свобод граждан Украины или интересов Украины.

Правовые последствия осуждения лица за пределами Украины

Приговор суда иностранного государства может быть учтен, если гражданин Украины, иностранец или лицо без гражданства были осуждены за преступление, совершенное за пределами Украины, и вновь совершили преступление на территории Украины.

Согласно части первой настоящей статьи рецидив преступлений, не отбытое наказание или иные правовые последствия приговора суда иностранного государства учитываются при квалификации нового преступления, назначении наказания, освобождении от уголовной ответственности или наказания.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4286
0  
Всього коментарів 2
0  
Користувачів 15
Наші партнери
Оновлення new
  • Вступна кампанія в серпні: основні дати, які варто знати
  • В цьому місяці вступна кампанія для абітурієнтів підходить до фіналу. Ті, хто прагнуть вступити на спеціаліста на базі 11 і 9 класів до середини
  • Поняття злочину
  • Злочин, як і будь-яке інше правопорушення, є вчинком людини. Поняття злочину в кримінальному законі є універсальною і фундаментальною категорією :
  • Принципи чинності закону України про кримінальну відповідальність
  • Притягнення до кримінально-правової відповідальності певними державними органами в Україні здійснюється на основі кількох принципів, зокрема: 
  • 24 травня відбудеться ЗНО з української мови та літератури
  • Як повідоляє Український центр оцінювання якості освіти: «допуск абітурієнтів до пункту тестування триватиме з 10:15 до 10:50, початок зовнішнього
  • Умови застосування видачі або передачі злочинця
  • Підставою видачі  є вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке відповідно до законодавства України та законодавства запитуючої держави є
Інформація
Голосування
Як часто ти відвідуєш Studies.In.Ua ?