Пошук по сайту

Понятие и виды умысла в уголовном законодательстве


Понятие и виды умысла в уголовном законодательстве


Согласно ст.8 преступление признается совершенным умышленно, если лицо, его совершившее, сознавало общественно опасный характер своего действия или бездействия, предвидело его общественно опасные последствия и желало их или сознательно допускало наступление этих последствий.

Две характерные признаки умысла: интеллектуальная и волевая.

Интеллектуальная:

1) осознание лицом общественно опасного характера своего действия или бездействия;

2) предвидение его общественно опасным последствиям.

Волевой признак: наличие у субъекта желание наступления общественно опасных последствий совершенного деяния или сознательное их допущения.

В зависимости от сочетания интеллектуальной в сознании преступника интеллектуального и волевого признаков умысел: прямой и косвенный (эвентуальный).

Прямой:

1) лицо осознает общественно опасный характер своего деяния;

2) предусматривает наступление общественно опасных последствий;

3) желает их наступления.

Косвенный умысел, если лицо осознавало общественно опасный характер своего деяния, предвидело его общественно опасные последствия и хотя не желало, но сознательно допускало их наступление.

Основание разграничения двух замыслов: прямой - лицо желает наступления последствий, косвенный - проявляет равнодушие к таким последствиям, не желает, но сознательно допускает их наступление.

Необходимо отметить, что общими признаками как прямого, так и косвенного умысла являются: осознание виновным общественно опасного характера своих действий или бездействия; предсказания им общественно опасных последствий.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 21
0  
Користувачів 607
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Ви живете...