Понятие и виды стадий совершения преступления


Понятие и виды стадий совершения преступления


Стадии совершения преступления это определенные этапы его осуществления, которые существенно различаются между собой степенью реализации умысла, т.е. характером деяния (действия или бездействия) моментом его прекращения.

УК признает преступными и наказуемыми три стадии совершения преступления:

1) приготовление к преступлению;

2) покушение на преступление, вместе с приготовлением к преступлению составляют неоконченное преступление,

3) оконченное преступление.

Оконченным преступлением признается деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК.

Неоконченное преступление это умышленное, опасное деяние (действие или бездействие), не содержит всех признаков преступления, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК связи с тем, что преступление не было доведено до конца по причинам, не зависящим от воли виновного.

Приготовлением к преступлению является подыскивания или приспособление средств орудий, подыскивания пение участников или сговор на совершение преступления, устранение препятствий, а также иное умышленное создание условий для совершения преступления.

Покушением на преступление является совершение лицом с прямым умыслом деяния (действия или бездействия), непосредственно направленных на совершение преступления, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части Кодекса, если при этом преступление не было докажет но до конца по причинам, не зависящим от его воли.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4342
0  
Всього коментарів 8
1  
Користувачів 61
Наші партнери
Оновлення new
  • Процесуальні права та обов’язки сторін
  • Процесуальні права - це права, які має суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин і які визначають його правові та фактичні можливості у справі.
  • Сторони у цивільному процесі
  • Сторони у цивільному процесі – ймовірні суб’єкти спірних матеріальних  правовідносин, які беруть участь у справі з метою захисту власних прав,
  • Цивільна процесуальна правоздатність та дієздатність
  • Здатність мати цивільні процесуальні права та обов’язки сторони, третьої особи, заявника, заінтересованої особи (цивільна процесуальна
  • Забезпечення захисту прав малолітніх або неповнолітніх осіб під час розгляду справи
  • Малолітньою є фізична особа до досягнення 14 років. Неповнолітньою є фізична особа, що не досягла 18 років. Статус неповнолітньої особи не
  • Неприпустимість зловживання процесуальними правами
  • Зловживання процесуальними правами завдає шкоди як інтересам правосуддя, так і правам осіб, які беруть участь у цивільній справі і вчиняються з
Інформація
Голосування
Ви живете...