Понятие и виды стадий совершения преступления


Понятие и виды стадий совершения преступления


Стадии совершения преступления это определенные этапы его осуществления, которые существенно различаются между собой степенью реализации умысла, т.е. характером деяния (действия или бездействия) моментом его прекращения.

УК признает преступными и наказуемыми три стадии совершения преступления:

1) приготовление к преступлению;

2) покушение на преступление, вместе с приготовлением к преступлению составляют неоконченное преступление,

3) оконченное преступление.

Оконченным преступлением признается деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК.

Неоконченное преступление это умышленное, опасное деяние (действие или бездействие), не содержит всех признаков преступления, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК связи с тем, что преступление не было доведено до конца по причинам, не зависящим от воли виновного.

Приготовлением к преступлению является подыскивания или приспособление средств орудий, подыскивания пение участников или сговор на совершение преступления, устранение препятствий, а также иное умышленное создание условий для совершения преступления.

Покушением на преступление является совершение лицом с прямым умыслом деяния (действия или бездействия), непосредственно направленных на совершение преступления, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части Кодекса, если при этом преступление не было докажет но до конца по причинам, не зависящим от его воли.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4285
0  
Всього коментарів 2
0  
Користувачів 20
Наші партнери
Оновлення new
  • Поняття злочину
  • Злочин, як і будь-яке інше правопорушення, є вчинком людини. Поняття злочину в кримінальному законі є універсальною і фундаментальною категорією :
  • Принципи чинності закону України про кримінальну відповідальність
  • Притягнення до кримінально-правової відповідальності певними державними органами в Україні здійснюється на основі кількох принципів, зокрема: 
  • 24 травня відбудеться ЗНО з української мови та літератури
  • Як повідоляє Український центр оцінювання якості освіти: «допуск абітурієнтів до пункту тестування триватиме з 10:15 до 10:50, початок зовнішнього
  • Умови застосування видачі або передачі злочинця
  • Підставою видачі  є вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке відповідно до законодавства України та законодавства запитуючої держави є
  • Універсальний принцип закону України про кримінальну відповідальність
  • Космополітичний (універсальний ) принцип передбачають поширення чинності кримінального законодавства України на суспільно небезпечні діяння, вчинені
Інформація
Голосування
Якою мовою Ви розмовляєте ?