Организатор совершения преступления


Организатор совершения преступления


Организатором является лицо, организовавшее совершение преступления (преступлений) или руководило его (их) подготовкой либо совершением. Организатором также является лицо, создавшее организованную группу или преступную организацию или руководившее ею, а также лицо, которая обеспечивала финансирование или организовывала сокрытие преступной деятельности организованной группы или преступной организации.

Основная задача, на выполнение которого сосредоточена деятельность организатора при организации совершения преступления, - направить, объединить и скоординировать усилия других лиц на совершение преступления. Организация совершения преступления может включать привлечение к совершению преступления, объединения и координации усилий как соучастников всех видов, так и только одного (например, исполнителя) или двух. Организация совершения преступления может осуществляться в форме приказа, соглашения, просьба, подкупа, поручение, заказ и т.п. Так, судебная практика при определенных обстоятельствах признает заказ убийства его организацией.

Прекращение деятельности организатора на этапе организации совершения преступления при наличии оснований образует приготовление к преступлению.

Управление подготовкой преступления (преступлений) предусматривает направление действий исполнителя, пособника или подстрекателя на приготовление к одному или нескольких преступлений, а именно на:

а) подыскивания или приспособление средств или орудий;

б) подыскивания соучастников;

в) заказ совершения преступления;

г) устранение препятствий;

д) иное умышленное создание условий для совершения преступления.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4362
0  
Всього коментарів 15
0  
Користувачів 105
Наші партнери
Оновлення new
  • Особи, які можуть та не можуть бути представниками в суді
  • Особи, які можуть бути представниками: адвокат; законний представник. Відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,
  • Міністерство освіти і науки України змінило правило вступу до вищих навчальних закладів
  • По-перше, у 2019 році МОН збільшить пільги для учасників бойових дій. По-друге, МОН затвердило нові норми вступу на бакалаврат та
  • Законні представники у цивільному процесі
  • Законне (необхідне, обов'язкове) процесуальне представництво виникає на підставі закону, адміністративного чи судового акта за наявності таких
  • Види представництва у цивільному процесі
  • ЦПК України прямо класифікацію процесуального представництва не проводить, проте аналіз окремих його статей, що визначають правові засади участі
  • Умови, які необхідні для здійснення функцій представника у цивільному процесі
  • Для того, щоб відбулося процесуальне представництво, повинно бути дотримано низку умов: такі особи мають бути правоздатні та дієздатні, тобто, не
Інформація
Голосування
На якому ти курсі ?