Пошук по сайту

Организатор совершения преступления


Организатор совершения преступления


Организатором является лицо, организовавшее совершение преступления (преступлений) или руководило его (их) подготовкой либо совершением. Организатором также является лицо, создавшее организованную группу или преступную организацию или руководившее ею, а также лицо, которая обеспечивала финансирование или организовывала сокрытие преступной деятельности организованной группы или преступной организации.

Основная задача, на выполнение которого сосредоточена деятельность организатора при организации совершения преступления, - направить, объединить и скоординировать усилия других лиц на совершение преступления. Организация совершения преступления может включать привлечение к совершению преступления, объединения и координации усилий как соучастников всех видов, так и только одного (например, исполнителя) или двух. Организация совершения преступления может осуществляться в форме приказа, соглашения, просьба, подкупа, поручение, заказ и т.п. Так, судебная практика при определенных обстоятельствах признает заказ убийства его организацией.

Прекращение деятельности организатора на этапе организации совершения преступления при наличии оснований образует приготовление к преступлению.

Управление подготовкой преступления (преступлений) предусматривает направление действий исполнителя, пособника или подстрекателя на приготовление к одному или нескольких преступлений, а именно на:

а) подыскивания или приспособление средств или орудий;

б) подыскивания соучастников;

в) заказ совершения преступления;

г) устранение препятствий;

д) иное умышленное создание условий для совершения преступления.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
4  
Користувачів 531
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
На якому ти курсі ?