Пошук по сайту

Понятие и виды повторности преступлений


Понятие и виды повторности преступлений


Повторность прест. признается совершение 2-х или более прест., предусм. той же самой ст. или частью ст. Особенной части УК (ст. 32). Из этого правила есть исключения. Совершение 2-х или более прест., предусм. разными ст. УК, признается повторным лишь в случаях, предусм. Особ. ч. УК.

По этому принципу можно выделить такие виды повторности:

- повторность однородных прест.

- повторность разнородных прест.

Однородными признаются прест., кот. посягают на одинаковые или похожие непосредственные об., могут хар-ся одной формой вины и др. признаками суб. стор. Н: ст. 152 (изнасил.), 153, 185 (кража), 186 (грабеж).

Разнородными явл. прест., кот. предусмотрены разными разделами УК, но вследствие их зак-го закрепления признаются совершенными в виде разнородной повторности, Н: соверш. разбоя лицо, ранее совершившим бандитизм.

Таким образом, видами повторности явл.: тождественная, однородная, разнородная.

Прест. счит. совершенным повторно, если:

1) лицо ранее совершило тождественное прест. (в исключит. случаях, предусм. в УК, однородное или разнородное)

2) единичные прест., образующие повторность, разделены определенным между собой временным промежутком судимость лица за предыдущее прест. значения не имеет.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
2  
Користувачів 527
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Чи отримуєте Ви стипендію?