Пошук по сайту

Понятие необходимой обороны в уголовном праве


Понятие необходимой обороны в уголовном праве


Необходимая оборона (ст. 36) – это такие действия, совершенные с целью защиты охраняемых законом прав и интересов обороняющегося лица, или иного лица, а также общественных интересов и интересов гос. от общественно опасного посягательства путем причинения посягающему вреда, необходимого и достаточного в данной обстановке для немедленного пересечения или прекращения посягательства, если при этом не было допущено превышения пределов необходимой обороны. Это право на защиту явл. конституционным (ст. 27, 55 КУ).

Условия правомерности необходимой обороны:

- общественная опасность посягательства

- наличие посягательства

- действительность посягательства

- причинение вреда лицу, осущ-му посяг.

- необх. оборона может осущ-ся для защиты прав и интересов не только обороняющегося лица или др. лица, а также обществ. интересов и интерес. гос.

- защита должна быть своевременной

- защита происходит путем причинения вреда посягающему лицу

- не должны быть превышены пределы необходимой обороны

Превышение пределов необх. обороны – это умышл. причинение посягающему тяжкого вреда, кот. явным образом не отвечает опасности посяшательства или обстановке защиты. Уг. отв. за превышение пределов необх. обороны наступает в случае совершения прест., предусм. ст. 118, 124


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 21
2  
Користувачів 607
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Звідки Ви дізнались про сайт ?