Понятие необходимой обороны в уголовном праве


Понятие необходимой обороны в уголовном праве


Необходимая оборона (ст. 36) – это такие действия, совершенные с целью защиты охраняемых законом прав и интересов обороняющегося лица, или иного лица, а также общественных интересов и интересов гос. от общественно опасного посягательства путем причинения посягающему вреда, необходимого и достаточного в данной обстановке для немедленного пересечения или прекращения посягательства, если при этом не было допущено превышения пределов необходимой обороны. Это право на защиту явл. конституционным (ст. 27, 55 КУ).

Условия правомерности необходимой обороны:

- общественная опасность посягательства

- наличие посягательства

- действительность посягательства

- причинение вреда лицу, осущ-му посяг.

- необх. оборона может осущ-ся для защиты прав и интересов не только обороняющегося лица или др. лица, а также обществ. интересов и интерес. гос.

- защита должна быть своевременной

- защита происходит путем причинения вреда посягающему лицу

- не должны быть превышены пределы необходимой обороны

Превышение пределов необх. обороны – это умышл. причинение посягающему тяжкого вреда, кот. явным образом не отвечает опасности посяшательства или обстановке защиты. Уг. отв. за превышение пределов необх. обороны наступает в случае совершения прест., предусм. ст. 118, 124


Статистика
0  
Всього матеріалів 4285
0  
Всього коментарів 2
0  
Користувачів 20
Наші партнери
Оновлення new
  • Поняття злочину
  • Злочин, як і будь-яке інше правопорушення, є вчинком людини. Поняття злочину в кримінальному законі є універсальною і фундаментальною категорією :
  • Принципи чинності закону України про кримінальну відповідальність
  • Притягнення до кримінально-правової відповідальності певними державними органами в Україні здійснюється на основі кількох принципів, зокрема: 
  • 24 травня відбудеться ЗНО з української мови та літератури
  • Як повідоляє Український центр оцінювання якості освіти: «допуск абітурієнтів до пункту тестування триватиме з 10:15 до 10:50, початок зовнішнього
  • Умови застосування видачі або передачі злочинця
  • Підставою видачі  є вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке відповідно до законодавства України та законодавства запитуючої держави є
  • Універсальний принцип закону України про кримінальну відповідальність
  • Космополітичний (універсальний ) принцип передбачають поширення чинності кримінального законодавства України на суспільно небезпечні діяння, вчинені
Інформація
Голосування
Якою пошуковою системою Ви користуєтесь ?