Понятие необходимой обороны в уголовном праве


Понятие необходимой обороны в уголовном праве


Необходимая оборона (ст. 36) – это такие действия, совершенные с целью защиты охраняемых законом прав и интересов обороняющегося лица, или иного лица, а также общественных интересов и интересов гос. от общественно опасного посягательства путем причинения посягающему вреда, необходимого и достаточного в данной обстановке для немедленного пересечения или прекращения посягательства, если при этом не было допущено превышения пределов необходимой обороны. Это право на защиту явл. конституционным (ст. 27, 55 КУ).

Условия правомерности необходимой обороны:

- общественная опасность посягательства

- наличие посягательства

- действительность посягательства

- причинение вреда лицу, осущ-му посяг.

- необх. оборона может осущ-ся для защиты прав и интересов не только обороняющегося лица или др. лица, а также обществ. интересов и интерес. гос.

- защита должна быть своевременной

- защита происходит путем причинения вреда посягающему лицу

- не должны быть превышены пределы необходимой обороны

Превышение пределов необх. обороны – это умышл. причинение посягающему тяжкого вреда, кот. явным образом не отвечает опасности посяшательства или обстановке защиты. Уг. отв. за превышение пределов необх. обороны наступает в случае совершения прест., предусм. ст. 118, 124


Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Ctrl + Enter
Статистика
0  
Всього матеріалів 4271
0  
Всього коментарів 1
1  
Користувачів 24
Оновлення new
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених іноземцями або особами без громадянства за межами України
  • Іноземці або особи без громадянства, що не проживають постійно в Україні, які вчинили злочини за її межами, підлягають в Україні відповідальності за
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених громадянами України або особами без громадянства за межами України
  • Громадяни України та особи без громадянства, що постійно проживають в Україні, які вчинили злочини за її межами, підлягають кримінальній
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених на території України
  • Особи, які вчинили злочини на території України, підлягають кримінальній відповідальності за КК України.  Злочин визнається вчиненим на території
  • Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі
  • Закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі
  • Закон про кримінальну відповідальність набирає чинності через 10 (десять) днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим
Наші партнери
Інформація
Голосування
Чого бракує сайту ?