Давность привлечения к уголовной ответственности


Давность привлечения к уголовной ответственности


Освобождение от уголовной ответственности за давностью - это промежуток определенного законом срока, протекающее с момента совершения преступления и до момента вступления обвинительного приговора в законную силу. Это такой истек времени, который поглощает общественную опасность преступления и общественной опасности лица, совершившего такое преступление.

Закон предусматривает два вида сроков давности предельный срок (ч. 2 ст. 49), если лицо, совершившее преступление, не уклоняется от следствия или суда и с момента совершения преступления прошло 15 лет и давность не была прервана совершением нового - средней тяжести, тяжкого или особо тяжкого - преступления, и дифференцированный срок (ч. 1 ст. 49).

То есть лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения им преступления и до дня вступления приговора суда в законную силу истекли следующие сроки:

1) два года - при совершении преступления небольшой тяжести, за которое законом предусмотрено наказание менее строгое, чем ограничение свободы;

2) три года - при совершении преступления небольшой тяжести, за которое законом предусмотрено наказание в виде ограничения свободы или лишения свободы;

3) семь лет - при совершении преступления средней тяжести;

4) пятнадцать лет - при совершении тяжкого преступления;

5) двадцать лет - при совершении особо тяжкого преступления.


Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Ctrl + Enter
Статистика
1  
Всього матеріалів 4270
0  
Всього коментарів 1
1  
Користувачів 23
Оновлення new
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених громадянами України або особами без громадянства за межами України
  • Громадяни України та особи без громадянства, що постійно проживають в Україні, які вчинили злочини за її межами, підлягають кримінальній
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених на території України
  • Особи, які вчинили злочини на території України, підлягають кримінальній відповідальності за КК України.  Злочин визнається вчиненим на території
  • Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі
  • Закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі
  • Закон про кримінальну відповідальність набирає чинності через 10 (десять) днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим
  • Законодавство України про кримінальну відповідальність
  • Законодавство України про кримінальну відповідальність становить:  Кримінальний кодекс України , який ґрунтується на:  Конституції України; 
Наші партнери
Інформація
Голосування
Як часто ти відвідуєш Studies.In.Ua ?