Давность привлечения к уголовной ответственности


Давность привлечения к уголовной ответственности


Освобождение от уголовной ответственности за давностью - это промежуток определенного законом срока, протекающее с момента совершения преступления и до момента вступления обвинительного приговора в законную силу. Это такой истек времени, который поглощает общественную опасность преступления и общественной опасности лица, совершившего такое преступление.

Закон предусматривает два вида сроков давности предельный срок (ч. 2 ст. 49), если лицо, совершившее преступление, не уклоняется от следствия или суда и с момента совершения преступления прошло 15 лет и давность не была прервана совершением нового - средней тяжести, тяжкого или особо тяжкого - преступления, и дифференцированный срок (ч. 1 ст. 49).

То есть лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения им преступления и до дня вступления приговора суда в законную силу истекли следующие сроки:

1) два года - при совершении преступления небольшой тяжести, за которое законом предусмотрено наказание менее строгое, чем ограничение свободы;

2) три года - при совершении преступления небольшой тяжести, за которое законом предусмотрено наказание в виде ограничения свободы или лишения свободы;

3) семь лет - при совершении преступления средней тяжести;

4) пятнадцать лет - при совершении тяжкого преступления;

5) двадцать лет - при совершении особо тяжкого преступления.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4285
0  
Всього коментарів 2
1  
Користувачів 21
Наші партнери
Оновлення new
  • Поняття злочину
  • Злочин, як і будь-яке інше правопорушення, є вчинком людини. Поняття злочину в кримінальному законі є універсальною і фундаментальною категорією :
  • Принципи чинності закону України про кримінальну відповідальність
  • Притягнення до кримінально-правової відповідальності певними державними органами в Україні здійснюється на основі кількох принципів, зокрема: 
  • 24 травня відбудеться ЗНО з української мови та літератури
  • Як повідоляє Український центр оцінювання якості освіти: «допуск абітурієнтів до пункту тестування триватиме з 10:15 до 10:50, початок зовнішнього
  • Умови застосування видачі або передачі злочинця
  • Підставою видачі  є вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке відповідно до законодавства України та законодавства запитуючої держави є
  • Універсальний принцип закону України про кримінальну відповідальність
  • Космополітичний (універсальний ) принцип передбачають поширення чинності кримінального законодавства України на суспільно небезпечні діяння, вчинені
Інформація
Голосування
Чи доводилося Вам стикатися з випадками корупцiї у ВНЗ?