Пошук по сайту

Давность привлечения к уголовной ответственности


Давность привлечения к уголовной ответственности


Освобождение от уголовной ответственности за давностью - это промежуток определенного законом срока, протекающее с момента совершения преступления и до момента вступления обвинительного приговора в законную силу. Это такой истек времени, который поглощает общественную опасность преступления и общественной опасности лица, совершившего такое преступление.

Закон предусматривает два вида сроков давности предельный срок (ч. 2 ст. 49), если лицо, совершившее преступление, не уклоняется от следствия или суда и с момента совершения преступления прошло 15 лет и давность не была прервана совершением нового - средней тяжести, тяжкого или особо тяжкого - преступления, и дифференцированный срок (ч. 1 ст. 49).

То есть лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения им преступления и до дня вступления приговора суда в законную силу истекли следующие сроки:

1) два года - при совершении преступления небольшой тяжести, за которое законом предусмотрено наказание менее строгое, чем ограничение свободы;

2) три года - при совершении преступления небольшой тяжести, за которое законом предусмотрено наказание в виде ограничения свободы или лишения свободы;

3) семь лет - при совершении преступления средней тяжести;

4) пятнадцать лет - при совершении тяжкого преступления;

5) двадцать лет - при совершении особо тяжкого преступления.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
1  
Користувачів 255
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Чи доводилося Вам стикатися з випадками корупцiї у ВНЗ?