Понятие наказания и его цели по уголовному законодательству Украины


Понятие наказания и его цели по уголовному законодательству Украины


Наказание явл. мерой принуждения, кот. применяется от имени гос. по приговору суда к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключается в предусм. законом ограничении прав и свобод осужденного.

Наказание занимает особое место среди мер гом. принуждения и хар-ся след. основными признаками:

1. Наказание – наиболее строгая мера гос. принужд., предусмотренная в санкции определенной нормы Особ. ч. УКУ.

2. Наказание – мера гос. принуждения, кот. применяется только судом.

3. Наказание может быть применено судом только к лицу, кот. признано винывным в совершении прест., предусм. УКУ.

4. Наказание имеет публ. хар-р, т.е. назначается судом от имени гос. и обязательно для исполнения всеми гражданами, служебными лицами, учреждениями или организациями на всей терр. Укр.

5. Наказание сост. в предусм. законом ограничении прав и свобод осужденного.

6. Назначение наказания влечет судимость, кот. может быть снята или погащена согл. разделу XIII Общей части УКУ.

Цели наказания – это те конечные результаты, которым стремится гос., устанавливая уг. отв., осуждая виновного за совершенное прест. и применяя тот или иной вид наказания.

Наказание применяется с целью исправления. а также предупреждения совершенных преступлений как осужденными, так и др. лицами.

Целями наказания явл.:

- исправление осужденного

- предупреждение совершения прест. др. лицами

- предупреждение совершения осужденными новых прест.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4285
0  
Всього коментарів 2
0  
Користувачів 21
Наші партнери
Оновлення new
  • Поняття злочину
  • Злочин, як і будь-яке інше правопорушення, є вчинком людини. Поняття злочину в кримінальному законі є універсальною і фундаментальною категорією :
  • Принципи чинності закону України про кримінальну відповідальність
  • Притягнення до кримінально-правової відповідальності певними державними органами в Україні здійснюється на основі кількох принципів, зокрема: 
  • 24 травня відбудеться ЗНО з української мови та літератури
  • Як повідоляє Український центр оцінювання якості освіти: «допуск абітурієнтів до пункту тестування триватиме з 10:15 до 10:50, початок зовнішнього
  • Умови застосування видачі або передачі злочинця
  • Підставою видачі  є вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке відповідно до законодавства України та законодавства запитуючої держави є
  • Універсальний принцип закону України про кримінальну відповідальність
  • Космополітичний (універсальний ) принцип передбачають поширення чинності кримінального законодавства України на суспільно небезпечні діяння, вчинені
Інформація
Голосування
На якому ти курсі ?