Пошук по сайту

Система органов управления в области использования и охраны земельных ресурсов


Система органов управления в области использования и охраны земельных ресурсов


Систему органов управления и охраны земель разделяют на два вида: органы общей компетенции и органы специальной компетенции. Особенностью управления в области использования и охраны земель органами общей компетенции является то, что они осуществляют указанную деятельность и вместе с тем решают другие задачи, отнесенные к их компетенции, - развитие экономики, социальной сферы, национальной безопасности и обороны и т.д.. В отличие от них, для органов специальной компетенции управления в области использования и охраны земель является главным или одним из главных направлений их деятельности.

В систему органов общей компетенции, осуществляющие управление в области использования и охраны земель, относятся: Верховная Рада Украины, Верховная Рада Автономной Республики Крым, Кабинет Министров Украины, Совет министров Автономной Республики Крым, органы местного самоуправления, местные органы исполнительной власти.

Систему органов управления специальной компетенции в данной сфере составляют: Министерство экологии и природных ресурсов Украины, Государственное агентство земельных ресурсов Украины.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
7  
Користувачів 510
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Чи доводилося Вам стикатися з випадками корупцiї у ВНЗ?