Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.3.8. Електромагнітні випромінювання радіочастотного діапазону

3.3.8. Електромагнітні випромінювання радіочастотного діапазону

Електромагнітні випромінювання радіочастотного діапазону (рис. 3.34) тобто ті, що використовують для радіо-, теле- та мобільного зв’язку за довжиною хвилі поділяються: довгі хвилі, середні хвилі, короткі хвилі.

3.3.8. Електромагнітні випромінювання радіочастотного діапазону

Довгі хвилі ( λ = 1 : 10 км) відбиваються іоносферою і Землею і поширюються між ними. Вони огинають земну поверхню і всі перешкоди на своєму шляху Середні хвилі (λ = 100 : 1000 м) поширюються прошарком між іоносферою і поверхнею Землі. Якщо їхній розмір більше довжини хвилі, то вони відбиваються від цих перешкод. Короткі хвилі  = 10 : 100 м) відбиваються від іоносфери і Землі та сильно поглинаються.

Землею Для їх передачі використовується відбивання від поверхні Землі й іоносфери. Ультракороткі хвилі λ = 1 : 10 м . В ультракороткому діапазоні наразі працюють всі сучасні передавачі телесигналу та здійснюється мобільний зв’язок. Вони істотно поглинаються Землею та атмосферою і тому для їх подальшої передачі потрібні ретранслятори, які працюють лише в зоні прямої видимості.

3.3.9. Випромінювання оптичного діапазону. Спектр випромінювання Сонця. Видиме випромінювання

До складу сонячного світла (оптичний діапазон випромінювань) входять: видимі, інфрачервоні (теплові) та ультрафіолетові промені (рис. 3.35). В спектрі випромінювання Сонця: інфрачервоні промені знаходяться в низькочастотному діапазоні, ультрафіолетові промені – у високочастотному діапазоні, а видиме для ока людини світло займає вузький прошарок між ними. Видиме випромінювання необхідне для нормальної життєдіяльності людини, але воно може спричинювати негативний вплив на людину при перевищенні допустимих нормативів.

3.3.8. Електромагнітні випромінювання радіочастотного діапазону

3.3.10. ІЧВ, його властивості, вплив на організм людини. Заходи та засоби захисту від ІЧВ.

Захист від надмірного опромінення. Природні та штучні джерела випромінювання.

Інфрачервоне випромінювання (ІЧ) – частина електромагнітного спектра з довжиною хвилі 700 нм – 1 000 мкм, енергія якого при поглинанні у речовині викликає тепловий ефект. Ефект дії інфрачервоного випромінювання залежить від довжини хвилі, яка обумовлює глибину їх проникнення. Дії інфрачервоних променів зводяться до нагріву шкіри, очей, до порушення діяльності центральної нервової системи, серцево-судинної системи, органів травлення. При інтенсивній дії на непокриту голову може виникнути так званий сонячний удар, що супроводжується головним болем, запамороченням, прискоренням дихання, втратою свідомості, порушенням координації рухів, тяжкими ураженнями мозкових тканин аж до вираженого менінгіту і енцефаліту.

Джерела випромінювання поділяються на природні і штучні. До природних джерел інфрачервоного випромінювання відноситься природна інфрачервона радіація Сонця. Штучними джерелами інфрачервоного випромінювання є будь-які поверхні, температура яких вища порівняно з поверхнею, яка підлягає опроміненню (для людини всі поверхні з температурою вище тіла людини: 36-37°С).

Засоби захисту від дії ІЧ випромінювання такі: теплоізоляція гарячих поверхонь, охолодження випромінювальних поверхонь, екранування джерел випромінювання, застосування засобів індивідуального захисту, організація раціонального режиму праці і відпочинку.

3.3.11. Ультрафіолетове випромінювання (УФВ), особливості дії на організм людини. Область використання УФВ.

Негативні наслідки надмірного опромінення. Заходи і засоби захисту від УФВ

Ультрафіолетове випромінювання (УФ) – спектр електромагнітних коливань з довжиною хвилі 200-400 нм. Таке проміння яке складає близько 5% щільності потоку сонячного випромінювання та є життєво необхідним фактором, який має благотворний вплив на організм, знижує чутливість організму до деяких впливів. Оптимальні дози (рис. 3.36) променів активізують дію серця, обмін речовин, підвищують активність ферментів дихання, поліпшують кровотворення, чинять антирахітичну і бактерицидну дію.

3.3.8. Електромагнітні випромінювання радіочастотного діапазону

Джерелами ультрафіолетових випромінювань у виробничих умовах є: електродугове зварювання, плазмове обладнання, газорозрядні лампи тощо. Біологічна дія ультрафіолетового випромінювання обумовлена хімічними змінами молекул живих клітин, які його поглинають, і виявляється в порушенні поділу та загибелі клітин. Тривалість впливу великих доз випромінювання може призвести до уражень шкіри та органів зору. Ефективним методом захисту від ультрафіолетового випромінювання є екранування джерел випромінювання. Робочі місця огороджують ширмами, щитами, обладнують кабіни. Як засоби індивідуального захисту використовують спецодяг, спецвзуття, рукавиці, захисні окуляри та щитки із світлофільтрами.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+