Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Суть і функції ринку

 

Як економічна категорія, поняття “ринок” вiдображає сутнiсть економiчних вiдносин, що виникають мiж суб’єктами економiчної системи (виробниками i покупцями) з приводу обмiну результатами i умовами (факторами) виробництва.

Ринок, як система економічних відносин, яка регулює взаємовідносини виробників і споживачів виконує такі функції:

  • здійснює остаточне визначення вартості товару і встановлює ціну товару;
  • урівноважує ціни; 
  • забезпечує безперервний процес суспільного відтворення, і є його важливим етапом. 
  • стабілізує грошовий обіг, і сприяє його розвитку; 
  • підтримує авторитет національної валюти; 
  • має регулюючий вплив на економіку, тобто, сигналізує про появу диспропорцію між попитом і пропозицією і сприяє їх ліквідації. 
  • має стимулюючий вплив на економіку, оскільки спонукає виробників до запровадження нової техніки і технології, з метою покращення якості та асортименту товарів. 
  • сприяє розвитку конкуренції; 
  • забезпечує споживачів необхідними товарами і товаровиробників необхідною сировиною і технікою; 
  • сприяє формуванню ринкової моделі управління економікою, яка лише частково включає державне регулювання.

 

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+