Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Економічні, соціальні та правові умови, що необхідні для здійснення підприємницької діяльності

 

Економічні, соціальні та правові умови, що необхідні для здійснення підприємницької діяльності

Економічні умови – це, в першу чергу, пропозиція товарів та попит на них; види товарів, які можуть придбати покупці; обсяги грошових коштів, які вони можуть витратити на ці покупки; надлишок або нестача робочих місць, робочої сили, що впливає на рівень заробітної плати працівників, тобто на їх можливість придбання товарів.

Створення економічних умов для розвитку підприємництва в Україні вимагає реалізації комплексу заходів, які пов’язані з:

–  роздержавленням економіки і приватизацією державної і комунальної (муніципальної) власності;

–  реформою фінансової, кредитно-грошової системи і системи ціноутворення;

–  демонополізацією економіки;

–  створенням ефективної системи соціального захисту населення.

Соціальні умови – це намагання покупців купувати товари, що відповідають певним смакам та моді.

Правові умови:

–  наявність законів, що регулюють підприємницьку діяльність, створюють найбільш сприятливі умови для розвитку підприємництва;

–  спрощена та швидка процедура відкриття та реєстрації підприємств;

–  захист підприємця від державного бюрократизму;

–  удосконалення податкового законодавства в напрямку мотивації виробничої підприємницької діяльності, розвитку спільної діяльності підприємців України з іноземними державами;

–  створення регіональних центрів підтримки малого підприємництва, удосконалення методів обліку та форм статистичної звітності.

Правовий статус підприємця передбачає не тільки широкі права, але й відповідальність у різних сферах господарської діяльності. Цю відповідальність можна поділити на 4 групи:

– відповідальність перед органами державного управління;

– відповідальність перед партнерами по господарським договорам;

– відповідальність за порушення трудових прав працівників;

– відповідальність перед власниками майна підприємства.

Відповідальність перед органами державного управління включають також обов’язки, що пов’язані з внутрішньогосподарською діяльністю (для державних підприємств).

Обов’язки підприємців перед органами державного управління передбачає:

–  виконання необхідних умов при створенні підприємства;

–  недопущення монопольного положення окремих підприємств та недобросовісної конкуренції їх на товарних ринках;

–  дотримання вимог екологічної безпеки;

–  недопущення порушень декларації щодо доходів та сплати податків у порядку та розмірах, що передбачені законодавством України;  

–  дотримання вимог стандартизації та сертифікації продукції, робіт та послуг, а також у сфері ціноутворення.

Порушення цих обов’язків породжує відповідальність підприємців, яка міститься у появленні для них несприятливих майнових наслідків.

Відповідальність перед партнерами по господарським договорам є  методом економічного регулювання господарських відносин. Основні норми з цього питання містяться у Цивільному кодексі України.

Відповідальність підприємців за порушення трудових прав працівників. Основна форма відповідальності за порушення умов трудового договору – відповідальність винних посадових осіб. Вони несуть дисциплінарну, адміністративну, матеріальну, кримінальну відповідальність у порядку, що встановлюється законодавством.

 

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
Попередній розділ