Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Сутність підприємництва та підприємницького середовища

 

Сутність підприємництва та підприємницького середовища

Підприємництво – діяльність пов’язана із вкладенням грошей та ін. засобів з ціллю отримання прибутку на основі об’єднання особистої вигоди і суспільної корисності.

Підприємець – це людина, яка здатна зрозуміти структуру суспільних потреб і володіє сміливістю рризиково вкладати свої гроші з ціллю отримання прибутку на основі задоволення суспільних потреб.

Важливими рисами підприємництва є :

– самостійність і незалежність господарюючих суб’єктів

– економічна зацікавленість

– господарчий ризик і відповідальність

– ініціативність

– новаторство

Підприємницьке середовище – це комплекс умов і сил зовнішнього порядку, які впливають на можливості суб’єктів ринкових відносин і дозволяють підприємцю досягнути свої цілі і реалізувати свої функції.

Підприємницьке середовище в більшому ступені визначає напрями і види підприємництв, його масштаби і просторові кордони, а також позиції суб’єктів ринкових відносин на ринку.

Рівень добробуту підприємницького середовища визначається:

– володінням правом власності на засоби виробництва, результати діяльності і дохід

– рівень розвитку ринково-конкурентного режиму господарювання

– володіння визначеними правами і свободами при виборі господарської діяльності джерела фінансування, організація керівництвом і збутом

– позитивний психологічний клімат населення

– надійність правового захисту підприємств

 

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
Попередній розділ
Наступний розділ