Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Адміністрування податків :поняття і загальна характеристика


Адміністрування податків :поняття і загальна характеристика

Адміністрування податків є однією з найважл ознак держави та необхідною умовою її існування.

Адміністрування означає – управління, організація, виконання, здійсн, нагляд; у широкому розумінні, це – організаційно-розпорядча діяльність керівників і органів управлін, що здійснюєт шляхом наказів і розпоряджень.

Адміністрування процесів оподаткування об’єднує за допом однієї ідеї комплекс заходів, спрямованих на забезпеч виконання законод та нормативно-правових актів.

Об’єктом адміністрування є процес узгодження й погашення податкових зобов’язань платників податків.

Метою адміністрування є забезпечення погашення податкових зобов’язань платників шляхом оптимального втручання в їхню господарську діяльність через застосування законодавчо встановлених механізмів і процедур.

Податкове адміністрування являє собою комплекс правових, економічних і фінансових заходів держави для формуванян системи оподаткування, забезпечення своєчасної і повної сплати податків і зборів з метою задоволення фінансових потреб суспільства в цілому, а також розвитку економіки країни шляхом перерозподілу фінансових ресурсів.

Отже, під податковим адмініструванням слід розуміти сукупність норм (правил), методів, засобів і дій, за допомогою яких спеціально уповноважені органи держави здійснють управлінську дільність у податковій сфері, спрямовану на контроль за дотриманням законодавства про податки та збори (обов’язкові платежі), за правильністю нарахування, повнотою і своєчасністю внесення у відповідні бюджети податків і зборів, а у випадках, передбачених законами України, – за правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю надходжень у відповідний бюджет ін обов’язкових платежів та притягнення до відповідальності порушників податкового законодавства.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+