Пошук по сайту

Заява про стягнення аліментів за кордоном

Заява про стягнення аліментів за кордоном на підставі Конвенції про стягнення аліментів за кордоном 


 1. Орган, що передає  Орган, що приймає
 __________________________  __________________________

 2. Запитувана держава  ________________________________

 

Прошу стягнути аліменти / змінити розмір аліментів з

____________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові боржника)

на користь __________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові боржника)

а також стягнути кошти у сумі ____________, витрачені на здійснення перекладу пакета

(сума)

документів, що підтверджуються платіжними документами.

 

3. Дані про особу заявника

 

 Прізвище, ім'я та по батькові  ________________________________
 Громадянство  ________________________________
 Дата народження (число/місяць/рік)  ________________________________
 Місце проживання  ________________________________
 Посада та місце роботи  ________________________________
 Документ, який посвідчує особу

(назва, серія, номер, яким органом

і коли виданий)

________________________________

 


4. Дані про особу (осіб), на утримання кого стягуються аліменти (якщо це не заявник)

 

 Прізвище, ім'я та по батькові  ________________________________
 Громадянство   ________________________________
 Дата народження (число/місяць/рік)  ________________________________
 Місце проживання  ________________________________
 Прізвище, ім'я та по батькові  ________________________________
 Громадянство   ________________________________
 Дата народження (число/місяць/рік)  ________________________________
 Місце проживання  ________________________________

 


5. Дані про особу боржника (наскільки відомо)

 

 Прізвище, ім'я та по батькові  ________________________________
 Громадянство   ________________________________
 Дата народження (число/місяць/рік)  ________________________________
 Місце проживання  ________________________________
 Місце проживання протягом останніх п’яти років  ________________________________
 Посада та місце роботи  ________________________________
 Ідентифікаційний номер за ДРФО
(за наявності)
 ________________________________

 

Інша інформація, що може сприяти встановленню місцезнаходження боржника _______

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

 

6. Підстави для стягнення аліментів _____________________________________________

_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

7. Інформація для переказу коштів ______________________________________________

 

 7.1. Найменування банку  ________________________________
 NBIC (національний ідентифікаційний код банку)  ________________________________
 SWIFT адреса  ________________________________
 IBAN (номер рахунку, відкритого в іноземному банку)  ________________________________
 Номер рахунку  ________________________________
 Прізвище, ім'я та по батькові власника рахунку  ________________________________

 

7.2. Інші деталі платежу

________________________________________________________________________________

 

8. Інша інформація

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

 

9. Перелік документів, що додаються

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Я, __________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові заявника (фізичної особи))

________________________________________________________________________________

(найменування заявника (юридичної особи))

уповноважую _________________________________________________ і його представників

(назва органу, що приймає)

діяти від мого імені та вчиняти всі необхідні дії, пов’язані з забезпеченням стягнення аліментів.

 

 _____________________________
(дата складання заяви)
 _________________________________
(найменування населеного пункту)


Підпис заявника ____________________

 


М. П.

Печатка запитуючого

центрального органу


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
1  
Користувачів 1683
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація