Пошук по сайту

Заява про реєстрацію дитини з пропуском строку

Заява про реєстрацію дитини з пропуском строку

 

До _____________________________________

(назва відділу реєстрації актів

________________________________________

цивільного стану)

від _____________________________________

(прізвище, власне ім'я, по батькові заявника)

________________________________________

Місце проживання ________________________

________________________________________ 


ЗАЯВА

 

Прошу зареєструвати народження з пропуском строку та видати свідоцтво про народження дитини.

Повідомляю про неї:

1. Прізвище __________________________

2. Власне ім'я __________________________

3. По батькові _____________________________

4. Дата народження ____________________________

5. Місце народження _______________________________

6. Прізвища, власні імена, по батькові батьків, їх дата народження та громадянство:

Батько ______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Мати _______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

7. Назва документів, їх серії, номери, яким органом та коли видані:

Батька ______________________________________________________________________

Матері ______________________________________________________________________

8. Якими документами підтверджується факт народження дитини: ___________________

________________________________________________________________________________

(назва документа, яким органом та коли виданий)

9. Причина несвоєчасної реєстрації народження ___________________________________

Про відповідальність за надання недостовірних відомостей відділу реєстрації актів цивільного стану попереджений(на).


 

      «___» ________________ 20__ р.  Підпис ____________________      

 

Завантажити

Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
1  
Користувачів 1683
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація