Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Міська реформа 1870 року


Міська реформа 1870 року

У 1870 році була проведена реформа міського самоврядування.
У 509 містах створюються нові органи управління – міські думи, які обиралися строком
на чотири роки. Постійно діючим органом думи була міська управа, що складалася з
міського голови і двох членів. Міський голова одночасно був головою думи і управи.
Правом обирати і бути обраними користувалися лише багаті городяни. Люди, які не
платили податків, були позбавлені права участі у виборах. Міські думи підпорядковувались
Сенату. Міський голова на посаді затверджувався міністром внутрішніх справ, а в
дрібних містах – губернатором.

Міські думи проводили велику роботу з благоустрою
та розвитку міст, але в громадському русі були не такі помітні, як земства.

Міська реформа була проведена на тих же принципах,
що й земська реформа. Органами міського самоврядування були міські виборчі збори,
міська дума (розпорядчий орган) і міська управа (виконавчий орган). Положення встановлювало
принцип нагляду за міськими органами з боку губернатора. Компетенція міських дум
і управ, в цілому, не відрізнялася від компетенції земських установ.

Органи самоврядування знаходилися в тісній взаємодії
з державними органами. При цьому законодавець встановив досить жорсткий контроль
над системою самоврядування з боку держави. Контрольними повноваженнями наділялися
центральні і місцеві державні органи. Найбільш обширними ці повноваження були у
губернаторів.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+