Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства


Окінавська хартія глобального інформаційного
суспільства

Одним із
перших міжнародно-правових актів, яким зроблено спробу накреслити основні
принципи і шляхи формування та розвитку інформаційного суспільства є “Хартія
глобального інформаційного суспільства
“, прийнята лідерами
“сімки” найбільш розвинених держав світу
в Окінаві 22 липня 2000 р.
Згідно з положеннями цієї Хартії, сутність стимульованої
інформаційно-комунікаційними технологіями (ІТ) економічної й соціальної
трансформації полягає в її здатності сприяти людям і суспільству у використанні
знань та ідей. Інформаційне суспільство, як його розуміють автори Хартії, дає
змогу людям використовувати свій потенціал і реалізовувати свої устремління.

У Хартії
також визначено, що всі люди скрізь, без винятку, повинні мати можливість ко­ристуватися
перевагами глобального інформаційного суспільства, а стійкість цього
суспільства – грунтується на демократичних ціннос­тях, таких як вільний обмін
інформацією і знаннями, взаємна терпи­мість і повага до особливостей інших
людей.

При
цьому сама Хартія розглядається передусім як заклик до всіх як у державному,
так і в приватному секторах ліквідувати міжнародний розрив у галузі інформації
і знань.

ІТ
відкривають величезні можливості для становлення й розвитку економік. Країни,
що досягли успіху у використанні потенціалу ІТ, можуть сподіватися подолати
перепони, що звичайно виникають у процесі розвитку інфраструктури, та рушити
назустріч ефективнішій реалізації своїх цілей, на зразок скорочення бідності,
охорони здоров’я, покращення санітарних умов, освіта, а також використання переваг
швидкого зростання глобальної електронної торгівлі.

У
процесі розбудови інформаційного суспільства одним з голо­вних завдань держави
на національному рівні визначається вдосконалення системи управління,
формування нових методів комп­лексного розроблення політики й відповідного
нормативного забез­печення.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+