Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Міжнародно-правове регулювання телекомунікацій


Міжнародно-правове регулювання телекомунікацій. Міжнародний союз електрозв’язку

Розвиток національної системи телекомунікацій неможливий без інтеграції у глобальні телекомунікаційні мережі та ефективної міжнародної співпраці в цій сфері. За ст. 72 Закону України «Про телекомунікації» основними напрямами міжнародні співпраці у сфері телекомунікацій є:

 • укладання міжнародних договорів;
 • участь у роботі міжнародних організацій;
 • участь у реалізації міжнародних проектів, пов’язаних із створенням глобальної і регіональних телекомунікаційних мереж з урахуванням інтересів національної безпеки України;
 • гармонізація стандартів, норм і правил з міжнародними стандартами, рекомендаціями, нормами і правилами, які стосуються вимог до технічних засобів і телекомунікаційних мереж, взаємодії операторів телекомунікацій, використання обмежених ресурсів, якості і видів телекомунікаційних послуг.

Основні заходи міжнародної співпраці у сфері телекомунікацій Україна здійснює у межах Міжнародного союзу електрозв’язку, членом якого вона є з 1994 р. та в рамках європейських і регіональних організацій зв’язку і телекомунікацій. Крім того, в рамках Світової організації торгівлі (СОТ) питання регулювання ринку телекомунікацій розглядаються в Раді торгівлі послугами СОТ. Представлення інтересів України у цих міжнародних організаціях покладено на Ад­міністрацію зв’язку та радіочастот України, функції якої виконує Міністерство транспорту і зв’язку України.

Правовою основою діяльності Міжнародного союзу електрозв’язку є такі міжнародно-правові акти, як Конвенція Міжнародного союзу електрозв’язкута Статут Міжнародного союзу електрозв’язку, які були підписані Україною 22 грудня 1994 р. і ратифіковані в липні 1994 р.

Керівні органи Міжнародного союзу електрозв’язку складаються з Повноважної Конференції, яка є вищим органом Союзу, і Ради, яка діє від імені Повноважної Конференції та виконує її функції у періоди між проведенням засідань останньої та всесвітніх конференцій з між­народного електрозв’язку. Функції виконавчого органу Союзу вико­нує Генеральний секретаріат.

До структури Міжнародного союзу електрозв’язку належать також:

 • Сектор радіозв’язку, в т. ч. всесвітні і регіональні конференції радіозв’язку, асамблеї радіозв’язку і Радіорегламентарний комітет;
 • Сектор стандартизації електрозв’язку, у т. ч. всесвітні й регіональні конференції із стандартизації електрозв’язку;
 • Сектор розвитку електрозв’язку, у т. ч. всесвітні і регіональні конференції з розвитку електрозв’язку.

Основними цілями діяльності Міжнародного союзу електрозв’язку, що визначені ст. 1 його Статуту, є:

 • розподіл радіочастотного спектра, виділення радіочастот і реєстрація присвоєних радіочастот та відповідних позицій на ор­біті геостаціонарних супутників так, щоб уникнути шкідливих перешкод між радіостанціями різних країн;
 • координація зусиль, спрямованих на усунення шкідливих перешкод між радіостанціями різних країн і на поліпшення використання спектра радіочастот і орбіт геостаціонарних супутників для служб радіозв’язку.

Для виконання зазначених цілей Союз, окремі його підрозділи або відповідні міжнародні конференції можуть ухвалювати рішення, вно­сити зміни до чинних міжнародних угод та регламентів і заохочувати країни-члени до підписання нових міжнародних угод.

Безпосередньо питання електрозв’язку (розподіл радіочастотного ресурсу, відповідні заходи з присвоєння і реєстрації радіочастот, усу­нення перешкод, взаємодію між операторами телекомунікацій різних країн та пов’язані з цим технічні стандарти) визначаються так звани­ми Адміністративними регламентами:

 1. Регламентом міжнародного електрозв’язку;
 2. Регламентом радіозв’язку.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+