Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Державний реєстр видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції


Державний реєстр видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції

З метою обліку суб’єктів видавничої справи в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, уповноваженим органом ведеться Державний реєстр видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції.

Суб’єкти господарювання провадять діяльність у видавничій справі після внесення їх до Державного реєстру на підставі.

Внесення суб’єктів видавничої справи до Державного реєстру здійснюють Мінінформ, а також його відповідні місцеві підрозділи:

1) Держкомтелерадіо вносить до Державного реєстру:

– видавців – видавництва, видавничі організації, фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, обсяг випуску видавничої продукції яких становить понад 5 назв на рік;

– виготівників видавничої продукції, які випускають видавничу продукцію на суму понад 500 тис. гривень на рік;

– розповсюджувачів видавничої продукції, які мають мережу книгорозповсюдження

2) місцеві підрозділи Держкомтелерадіо вносять до Державного реєстру:

– видавців, обсяг випуску видавничої продукції яких становить до 5 назв на рік;

– виготівників видавничої продукції – підприємства, установи і організації, фізичні особи, які випускають видавничу продукцію на суму до 500 тис. гривень на рік;

– розповсюджувачів видавничої продукції , які не мають мережі книгорозповсюдження; фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності.

Діяльність у видавничій справі без внесення до Державного реєстру провадять:

– органи законодавчої, виконавчої, судової влади – для випуску офіційних видань з матеріалами законодавчого та іншого нормативно-правового характеру, бюлетенів судової практики;

– підприємства, установи, організації, навчальні заклади, наукові установи, творчі спілки, інші юридичні особи – для випуску і безоплатного поширення інформаційних (бібліографічних, реферативних, оглядових), рекламних видань про свою діяльність; службових та методичних матеріалів, документів для потреб їхньої статутної діяльності, а також матеріалів на правах рукопису, розмножених за допомогою технічних засобів.

Заява про внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції (далі – заява) подається до уповноваженого органу і має містити таку інформацію про суб’єкта господарювання:

для фізичної особи – підприємця:

– прізвище, ім’я, по батькові;

– паспортні дані;

– місце проживання;

для юридичної особи:

– повне та скорочене найменування;

– відомості про засновника (співзасновників) суб’єкта господарювання (прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані (для фізичної особи);

Рішення про видачу свідоцтва та внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру або про надання письмового повідомлення про відмову у видачі свідоцтва ухвалюється уповноваженим органом протягом 30 календарних днів з дати надходження заяви.

Свідоцтво видається на безоплатній основі та діє безстроково.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
Наступний розділ