Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Дозвіл на виїзд дитини за кордон

Дозвіл на виїзд дитини за
кордон

Виїзд з України громадян, які не досягли
16-річного віку, в супроводі одного з батьків або інших осіб, уповноважених
одним з батьків за нотаріально посвідченою згодою, здійснюється:

1) за нотаріально посвідченою згодою другого з
батьків із зазначенням у ній держави прямування та відповідного часового
проміжку перебування у цій державі, якщо другий з батьків відсутній у пункті
пропуску;

2) без нотаріально посвідченої згоди другого з
батьків:

• якщо другий з батьків є іноземцем або особою
без громадянства, що підтверджується записом про батька у свідоцтві про
народження дитини, та який (яка) відсутній у пункті пропуску;

• якщо у паспорті громадянина України для
виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон громадянин, який не досяг
16-річного віку, або проїзному документі дитини є запис про вибуття на постійне
місце проживання за межі України чи відмітка про взяття на консульський облік у
дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном;

• у разі пред’явлення документів або їх
нотаріально засвідчених копій:

— свідоцтва про смерть другого з батьків;

— рішення суду про позбавлення батьківських
прав другого з батьків;

— рішення суду про визнання другого з батьків
безвісно відсутнім;

— рішення суду про визнання другого з батьків
недієздатним;

— рішення суду про надання дозволу на виїзд з
України громадянину, який не досяг 16-річного віку, без згоди та супроводу
другого з батьків;

— довідки про народження дитини, виданої
відділом реєстрації актів цивільного стану, із зазначенням підстав внесення
відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу
України (під час виїзду дитини за кордон у супроводі одинокої матері).

Виїзд з України громадян, які не досягли
16-річного піку, в супроводі осіб, які уповноважені обома батьками,
здійснюється за нотаріально посвідченою згодою обох батьків із зазначенням
держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі.

Виїзд з України дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, які не досягли 16-річного віку,
здійснюється:

1) які проживають (перебувають) у закладах
охорони здоров’я, навчальному або іншому дитячому закладі, — у разі
пред’явлення нотаріально посвідченої згоди керівника цього закладу та у
супроводі уповноваженої ним особи;

2) які влаштовані на виховання та спільне
проживання до прийомної сім’ї, — у разі пред’явлення оригіналу договору про
влаштування дитини до прийомної сім’ї або його нотаріально засвідченої копії та
у супроводі прийомних батьків або одного з них;

3) які влаштовані на виховання та спільне
проживання до дитячого будинку сімейного типу, — у разі пред’явлення оригіналу
договору про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу або його
нотаріально засвідченої копії та у супроводі батьків-вихователів або одного з
них;

4) які перебувають під опікою, піклуванням за
рішенням органів опіки та піклування, — у разі пред’явлення оригіналу рішення
про встановлення опіки (піклування) або його нотаріально засвідченої копії та у
супроводі опікуна або піклувальника;

5) які перебувають під опікою, піклуванням за
рішенням суду, — у разі пред’явлення рішення суду про встановлення опіки
(піклування) або його нотаріально засвідченої копії та у супроводі опікуна або
піклувальника;

6) які
відповідно до договору про патронат передані органом опіки і піклування на
виховання в сім’ю іншої особи (патронатного вихователя) до досягнення дитиною
повноліття — у разі пред’явлення оригіналу зазначеного договору, посвідченого
підписом уповноваженої особи відповідної місцевої держадміністрації або міської
(за винятком міст районного значення) ради, скріпленим гербовою печаткою, або
його нотаріально засвідченої копії та у супроводі патронатного вихователя.

Виїзд з України дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, які не досягли 16-річного віку,
попередньо повинен бути погоджений із службою у справах дітей відповідної
місцевої держадміністрації або міської (за винятком міст районного значення)
ради у порядку, визначеному Мінсім’ямолодьспортом.

Виїзд з України дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, які не досягли 16-річного віку, після їх усиновлення
іноземцями здійснюється у супроводі батьків-усиновлювачів у разі пред’явлення
рішення суду про усиновлення або його нотаріально засвідченої копії.

Виїзд з України громадян, які не досягли
16-річного віку, в супроводі одного з прийомних батьків, батьків-вихователів
здійснюється за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків із зазначенням
держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі,
якщо другий з них відсутній у пункті пропуску через державний кордон.

Легалізація
офіційних документів для вивозу за кордон

Якщо у особи, наприклад, виникла необхідність
підтвердити за кордоном свій український диплом або інший документ, необхідна
його легалізація.

Найчастіше легалізація проводиться шляхом
проставлення на документах апостилто. Апостилем називають спеціальний штамп,
який проставляють на офіційних документах некомерційного змісту, виданих
установами і організаціями держав-учасниць Гаазької конвенції про скасування
вимог легалізації іноземних офіційних документів (підписано 5 жовтня 1961 року.
Конвенція набула чинності для України 22 грудня 2003 року). Апостиль
підтверджує дійсність підпису і якість, у якій виступала особа, що підписала документ,
а також, в окремих випадках, дійсність штампа або печатки, що скріплюють
документ. Апостиль не вимагає подальшого засвідчення або легалізації та
визнається офіційними органами всіх держав-учасниць Конвенції.

В Україні апостиль проставляється:

— Міністерством освіти і науки — на офіційних
документах, виданих навчальними закладами, державними органами, підприємствами,
установами і організаціями, що стосуються сфери освіти і науки;

— Міністерством юстиції — на документах, що
видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються
нотаріусами України;

— Міністерством закордонних справ — на всіх
інших видах документів.

Процедура проставлення апостиля на офіційних
документах, складених на території України і призначених для використання на
території інших держав, регулюється спеціальними правилами. Відповідно до них
апостиль проставляється:

— на документах, які виходять від органів
судової влади України;

— на документах, які виходять від органів
прокуратури України, органів юстиції;

— на адміністративних документах;

— на документах про освіту та вчені звання;

— на документах, оформлених державними і
приватними нотаріусами;

— на офіційних свідоцтвах, виконаних на
документах, підписаних особами у їх приватній якості, таких як офіційні свідоцтва
про реєстрацію документа або факту, який існував на певну дату, та офіційних і
нотаріальних засвідченнях підписів.

Правила
проставлення апостиля не поширюються:

— на документи, видані закордонними
дипломатичними установами України;

— на адміністративні документи, що мають пряме
відношення до комерційних або митних операцій.

Апостиль не проставляється на оригіналах,
копіях та фотокопіях паспортних документів, військових квитків, трудових
книжок, дозволів на носіння зброї, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів
(технічних паспортів), посвідчень особи, нормативно-правових актів, роз’яснень
та правових висновків щодо їх застосування, документів, що мають характер
листування.

Оригінали офіційних документів, виданих
установами колишніх союзних республік у складі СРСР, не можуть бути прийняті на
території України для проставлення апостиля. Апостиль може бути проставлено на
копіях цих документів, засвідчених у встановленому порядку на території
України.

Апостиль проставляється на вимогу особи, яка
підписала документ, або будь-якого пред’явника документа.

Для
проставлення апостиля необхідно подати:

— оригінал документа, на якому проставляється
апостиль, або його копію, засвідчену в установленому порядку;

— документ банківської установи про оплату
послуг з проставлення апостиля або копію документа, що підтверджує право на
звільнення від сплати.

У проставленні апостиля на документі
відмовляється, якщо:

— документ призначається для використання в
країні, яка не приєдналася до Конвенції або є учасницею Конвенції, але
висловила заперечення проти приєднання України відповідно до статті 12
Конвенції;

— текст документа неможливо прочитати
внаслідок пошкодження;

— документ написаний чи підписаний олівцем або
отриманий через засоби факсимільного зв’язку;

— у документі є незастережені виправлення або
дописки;

— до повноважень компетентного органу не
входить проставлення апостиля на цьому документі;

— компетентному органу не вдалося отримати
зразки відповідних підписів, відбитків печаток та/або штампів.

Термін розгляду документів для проставлення
апостиля — 5 робочих днів.

У зв’язку з необхідністю отримання зразка
підпису, відбитка печатки та/або штампа, додаткової інформації або роз’яснень
термін розгляду документів на проставлення апостиля може бути продовжено до 20
робочих днів.

Апостиль установлюється у формі штампа
розміром 10 х 10 см, у межах якого розміщено відповідний текст. Апостиль
проставляється у формі відбитка штампа. Розмноження та копіювання
(фотокопіювання) апостиля не дозволяється. Апостиль проставляється
безпосередньо на вільному від тексту місці документа або на його зворотному
боці чи на окремому аркуші.

У разі проставлення апостиля на окремому від
документа аркуші документ і аркуш з апостилем скріплюються шляхом прошивання
ниткою (стрічкою) білого або червоного кольору в спосіб, який унеможливлює їх
роз’єднання без пошкодження аркуша, та засвідчуються підписом і печаткою
посадової особи компетентного органу. Кількість скріплених аркушів
підтверджується підписом посадової особи, яка проставляє апостиль.

Листок з апостилем повинен бути скріплений з
документом указаним вище способом також у тому разі, коли документи мають
тверду обкладинку (наприклад, документи, видані державними органами реєстрації
актів громадянського стану, дипломи тощо).

На аркуші з апостилем проставляється печатка
компетентного органу так, щоб одна її частина була на аркуші з апостилем, а
інша — на останній сторінці документа.

Усі пункти апостиля заповнюються українською
мовою. Виправлення або зміна тексту апостиля не допускається.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+