Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Об’єкт і предмет конфліктології. Галузі конфліктології


2. Об’єкт і
предмет конфліктології. Галузі конфліктології

Загальноприйнятого
визначення конфліктології як науки поки що не існує. За загальною думкою, вона
вивчає теорію та практику попередження і розвитку конфліктів. Найбільш повне
визначення належить Н. Гришиній: конфліктологія є особливою міждисциплінарною
галуззю, яка об’єднує теоретичні, методологічні і методичні підходи до опису,
вивчення та розвитку практики роботи з конфліктними явищами, що виникають у
різноманітних сферах людської взаємодії. Є також думка, що це самостійна галузь
наукового знання, яка виникла на грунті інших наук, а саме: філософії,
соціології, психології, політології, педагогіки, правознавства тощо.

Поки що не набуло
сталості і поняття про об’єкт конфліктології.
Вважається, що це комплексне вивчення конфлікту загалом. Предмет конфліктології – загальні закономірності виникнення,
розвитку та вирішення конфліктів, а також основні принципи, способи та прийоми
управління ними.

У конфліктології
сьогодення вже сформувалися певні галузі: це загальна конфліктологія та
спеціальна конфліктологія (педагогічна, спортивна, військова та ін.). Предмет
загальної конфліктології – природа виникнення та розвитку конфліктної ситуації,
вимір ступеня розвитку конфлікту, можливі шляхи цілеспрямованого впливу на
конфліктну ситуацію.

Найбільш актуальними
напрямами досліджень у сучасній українській конфліктології є: визначення
предмету та змісту поняття “конфлікт”; аналіз причин, джерел та умов виникнення
конфліктів, їх впливу на рівень організації взаємообумовлених відносин;
розробка систем контролю та діагностика розвитку конфліктів і варіантів їх
рішення; дослідження прикладних аспектів конфліктів різного типу (спеціальна
конфліктологія); вивчення та обробка інформації інших наук стосовно конфліктів
з широким використанням математичних моделей і комп’ютерної техніки.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+