Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Загальні правила виявлення, огляду, фіксації і вилучення слідів

4. Загальні
правила виявлення, огляду, фіксації і вилучення слідів

Виявлення,
фіксація і вилучення слідів рук.

Способи виявлення слідів рук. При пошуках слідів рук на
місці події необхідно уявляти, до яких предметів міг торкатися злочинець.
Виявлення об’ємних і забарвлених слідів не викликає значних труднощів. Об’ємні
сліди виявляють візуальним оглядом.

Поверхневі сліди
рук виявляють:

а) Візуальні способи:

1) оглядом у косопадаючих променях;

2) оглядом в проникаючому світлі (якщо
об’єкт огляду прозорий);

б) Фізичні способи:

3) обробкою поверхні дактилоскопічними
порошками;

4) окурюванням парами йоду;

в) Хімічні способи:

5) використанням хімічних реактивів
(розчинів азотнокислого срібла, нінгідрину та алоксану).

Фізичні способи виявлення слідів рук
засновані на здатності потожирового сліду утримувати частки іншої речовини (порошку).
Існує загальне правило про те, що слідчий або спеціаліст повинні уникати
застосування порошків з метою виявлення слідів на місці події: краще не
використовувати ніяких порошків, а вилучати предмети цілими разом з виявленими
слідами. Якщо немає іншої можливості у виявленні та вилученні слідів рук, то
виникає необхідність у їх копіюванні або застосуванні дактилоскопічних
порошків.

Дактилоскопічніпорошки – це
порошки, які викори­стовуються для виявлення невидимих або слабовидимих
потожирових слідів рук (двооксид титану, вуглекислий свинець, бронзовий
порошок, порошки алюмінію та заліза, сажа, графіт). Серед них розрізняють
магнітні та немагнітні дактилоскопічні порошки.

Найбільш відомі такі магнітні порошки,
як «Агат», «Сап­фір», «Рубін», «Малахіт», «Топаз» та ін. Існують також універ­сальні
суміші порошків, що придатні для забарвлення слідів на різних поверхнях.
Принцип ви­користання порошків полягає в тому, що потожирові виділення на відбитках
пальців рук тривалий час залишаються зволоженими, тому до них прилипають частки
порошків. Слід на темній поверхні забарвлюють світлим порошком, а на світлій –
темним.

До способів виявлення слідів рук
належить також обробка поверхні об’єкта парами йоду. Окурювання парами йоду не
знищує слідів і не виключає у разі невдачі застосування інших методів. Сліди
забарвлюють парами йоду за допомогою йодної трубки (складається з гумової
груші, безпосередньо йодної трубки і скляної лійки). Таким способом добре виявляють
сліди рук на найрізноманітніших поверхнях: папері, картоні, дереві, пластмасі,
лакованих меблях. Однак сліди, що виявлені за допомогою парів йоду, швидко
знебарвлюються. Пари йоду не стійкі, швидко випаровуються (протягом 10-15 хв.).
Забарвлені парами йоду сліди фіксують фотографуванням, а в деяких випадках
закріплюють на поверхні розчином крохмалю або порошком заліза.

Хімічні способи засновані на взаємодії
деяких складових частин потожирової речовини з певними реактивами; хімічні
реактиви вступають в реакцію з амінокислотами поту і забарвлюють сліди рук.
Робота з хімічними реактивами провадиться в лабораторних умовах.

Способи фіксації слідів рук:

1) опис у протоколі (основний спосіб);

2) фотографування;

3) копіювання слідів.

Після виявлення слідів рук їх
необхідно сфотографувати, а потім описати у протоколі слідчого огляду. В протоколі
зазначається: на якому предметі виявлено сліди та їх місцезнаходження;
розташування слідів на об’єкті; характер і стан поверхні об’єкта; вид сліду;
розміри кожного сліду; які способи виявлення і фіксації використовувалися; яким
чином упаковані об’єкти зі слідами.

Копіювання потожирових слідів,
забарвлених дактилоскопічними порошками, здійснюється на спеціальну
слідокопіювальну плівку (темну або світлу). Для копіювання об’ємних слідів рук
використовують полімерні матеріали: силіконові пасти «К», «У-4», «СКТН-1»,
«Сиеласт».

Вилучені предмети зі слідами рук
повинні бути певним чином упаковані. Способи упакування: циліндричні предмети
(наприклад, склянку) можна помістити між двома дощечками, які перев’язують
шпагатом; предмет може бути затиснутий листами картону, поміщений у коробку,
яка перев’язується шпагатом.

Фіксація і
вилучення слідів ніг та взуття людини.

Способи фіксації слідів ніг (взуття):

1) опис у протоколі;

2) фотографування;

3) копіювання;

4) виготовлення зліпків (із гіпсу,
пасти «К», «СКТН», парафіну);

5) складання схем і замальовок.

У протоколі слідчого огляду
слід зазначити: місце і час виявлення слідів; на якій поверхні вони виявлені
(пісок, глина, сніг, асфальт тощо); вид сліду (об’ємний, поверхневий); форма
(сліди черевиків, чобіт, босої ноги); розміри сліду; індивідуальні особливості
підошви; дані вимірів елементів доріжки слідів; спосіб виявлення і фіксації
сліду; спосіб вилучення сліду та його упаковка.

Сліди ніг (взуття) фотографуються за
правилами масштабної зйомки. Об’ємні сліди ніг на снігу фотографують із жовтим
або жовтогарячим світлофільтром і з блендою. Доріжка слідів фотографується
панорамним способом.

Під час огляду одиночного сліду взуття
підлягають вимірюванню такі параметри:

1) довжина сліду;

2) довжина і ширина
підметки;

3) довжина і ширина проміжної частини;

4) довжина і ширина підбора.

Завжди необхідно намагатися вилучити
слід в натурі. Якщо це неможливо, вдаються до копіювання слідів ніг.

Виготовлення
зліпків.
Після
фотографування та опису в протоколі слідів з них виготовляються зліпки, використовуючи
при цьому гіпс, парафін, полімерні матеріали.

Порядок виготовлення гіпсового зліпка:
із сліду видаляють сторонні предмети; готують арматуру для каркаса (за довжиною
і шириною) і бирку; готують розчин гіпсової маси; заповнюють слід насипним,
наливним або комбінова­ним способом; після затвердіння зліпка його видаляють і
промивають чистою водою.

Наливний спосіб. У посуд із водою невеличкими
дозами сиплять сухий гіпс, рівномірно перемішуючи до утворення „сметаноподібної”
маси. Заливають у слід гіпсову масу на 10-15 мм., розміщають арматуру, потім
виливають іншу частину гіпсового розчину. Для виготовлення одного зліпка
необхідно мати 0,5 л води і 0,5-0,7 кг. медичного гіпсу.

Якщо сліди взуття залишені на снігу, рекомендується
застосовувати комбінований спосіб.
Слід покривається невеличким прошарком сухого гіпсу, а потім туди виливають
гіпсовий розчин. У цьому випадку розчин повинен мати температуру повітря, а при
дуже низькій температурі розчин гіпсу роблять на антифризі (суміш води зі
спиртом).

Якщо сліди взуття залишені на сипучому ґрунті, їх попередньо
укріплюють, поливаючи навколо них на відстані 50 мм. водою, а потім
застосовується наливний спосіб.

Якщо в сліді є вода, рекомендується застосовувати насипний спосіб. Для цього в слід
насипають на 2-2,5 мм. сухого гіпсу, кладуть арматуру, поверх знову насипають
стільки ж гіпсу і крізь зволожену марлю ллють воду, поки вона не буде на його
поверхні.

Поверхневі сліди-нашарування копіюють
на глянцевий фотопапір чи дактилоплівку, а на нерівних поверхнях копії
виготовляють за допомогою полімерних матеріалів – паст „К”, „У-4”, „СКТН-1”.

Фіксація і
вилучення слідів знарядь злому
та інструментів.

Способи фіксації
слідів знарядь злому:

1) опис у протоколі;

2) фотографування;

3) виготовлення схем;

4) копіювання;

5) виготовлення зліпків.

Фіксація слідів здійснюється за
загальними правилами в протоколі слідчого огляду, де відображається, що
зламано, з якого матеріалу виготовлено цей об’єкт, де він розташований, які на
ньому пошкодження, їх розміри, контур, форма, механізм утворення, вид слідів,
наявність в них сторонніх речовин тощо. Виявлені на місці події знаряддя злому
підлягають ретельному огляду і опису в протоколі. Сліди знарядь злому та
інструментів необхідно сфотографувати за правилами масштабної зйомки. Дрібні
сліди-відображення доцільно фотографувати методом макрозйомки.

Для виготовлення зліпків
використовуються різні матеріали: пластилін, гіпс, синтетичні матеріали – пасти
«К», «У-4», «СКТН-1», зуболікарські зліпочні маси. Виготовлені зліпки слід упакувати
та опечатати.

Дослідження слідів знарядь злому та
інструментів дозволяє з’ясувати механізм злому, навички злочинця, встановити
групову належність знаряддя, яке було застосовано, або ідентифікувати його.

Фіксація і
вилучення слідів транспортних
засобів.

Способи фіксації слідів транспортних
засобів:

1) опис у протоколі;

2) фотографування;

3) виготовлення схем, замальовок;

4) копіювання;

5) виготовлення зліпків.

У протоколі слідчого огляду необхідно
зазначати: місцезнаходження слідів і час їх виявлення; вид і стан ґрунту або
покриття дороги, де виявлено сліди; вид слідів (об’ємні, поверхневі); кількість
слідів, їх розташування між собою; ширину кожного сліду; глибину об’ємних
слідів стосовно поверхні дороги; розмір колії; форму малюнка протектора шин, їх
розміри, індивідуальні особливості; довжину сліду одного оберту колеса; довжину
шляху гальмування; ознаки напрямку руху; ознаки шляху гальмування і ступінь
його відображення.

Поверхневі сліди протектора можуть
бути скопійовані на фотопапір або прошкурену листову гуму. У випадку виявлення
слідів на картоні, фанері, папері, одязі потерпілого вони вилучаються в натурі.

З об’ємних слідів транспортних
засобів виготовляють гіпсові зліпки (зліпки повинні бути завдовжки 600-700 мм).
Для фіксації окремих деталей використовують полімерні матеріали.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+