Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Можливості судово-балістичної експертизи


4. Можливості судово-балістичної експертизи

 

Дослідження вогнепальної
зброї, боєприпасів та слідів пострілу здійснюється за допомогою
судово-балістичної експертизи, яка є різновидом криміналістичної експертизи.

До основних завдань судово-балістичної експертизи відносяться:

 • встановлення виду, зразка
  (моделі) вогнепальної зброї за стріляними кулями, гільзами, слідами пострілу;
 • встановлення конкретного
  екземпляра зброї за стріляними кулями та гільзами;
 • визначення можливості
  застосування для стрільби зброї та боєприпасів;
 • встановлення однорідності
  патронів, куль, гільз, дробу, картечі;
 • встановлення деяких
  обставин, пов’язаних із застосуванням вогнепальної зброї.

Типові питання які вирішує судово-балістична експертиза:

1) При дослідженні зброї: чи
є дана зброя вогнепальною, а при позитивній відповіді – до якого виду, системи
та моделі вона відноситься; чи справна зброя та чи придатна вона для стрільби;
який калібр даної вогнепальної зброї; чи є представлена на дослідження деталь
частиною даного екземпляра зброї; чи міг відбутися постріл з даного екземпляра
зброї без натискання на спусковий гачок за певних обставин; чи можливий постріл
з даної зброї патронами певного калібру; чи здійснювалася стрільба з даної
зброї після останньої чистки.

2) При дослідженні
боєприпасів:
чи справні дані патрони та чи придатні вони для стрільби; до
якого виду і зразка відноситься патрон; чи не відносяться представлені патрони
до однієї партії випуску.

3) При дослідженні
стріляних куль, дробу, картечі, пижів:
зі зброї якого виду, системи, зразка
відстріляна куля, виявлена на місці події; чи не відстріляна куля з
представленої зброї; чи не відстріляна куля з одного екземпляра зброї; до якого
виду та зразка відноситься патрон, частиною якого є куля, виявлена на місці
події; чи не відстріляна куля зі зброї невідповідного калібру; чи є
представлені для дослідження куля і гільза частинами одного патрона; чи
складали раніше представлені снаряди (дріб, картеч, кулі) єдину масу і чи не
виготовлені вони в одних і тих самих виробничих умовах; чи не слугував предмет,
що підлягає дослідженню, саморобним пижем; з якого матеріалу виготовлений пиж;
чи однорідні пижі представлені на дослідження;

4) При дослідженні гільз: зі
зброї якого виду, зразка викинута дана гільза; чи є гільза частиною патрона, що
використовувався під час стрільби з даної зброї; чи не викинуті представлені
гільзи з одного екземпляра зброї; чи не є представлені куля та гільза частинами
одного патрона; які причини виникнення пошкоджень, що є на гільзі;

5) При дослідженні слідів
пострілу: чи є дане пошкодження вогнепальним; чим саме утворене дане
пошкодження (кулею, дробом, картеччю, скалками гранати); чи є сліди пострілу з
близької відстані на одязі потерпілого; у якому напрямку був здійснений
постріл; яким є дане ушкодження – вхідним чи вихідним отвором.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+